Trwa ładowanie...
d3o3e8n
d3o3e8n
Dom Maklerski BZ WBK

Kłopoty w rejonie: 2460 – 2466 pkt.

Pomimo, że otwarcie kontraktów wypadło w piątek 11 punktów ponad ceną odniesienia, poranna faza handlu przebiegła pod znakiem ruchu kontrującego. Tym samym notowania kontraktów zaczęły stopniowo oddalać się od lokalnego punktu zwrotnego wytyczonego w trakcie popołudniowej fazy czwartkowego handlu (jak pamiętamy kontrakty zatrzymały się wówczas w rejonie dwóch przecinających się median lines).
Share
d3o3e8n

Pomimo, że otwarcie kontraktów wypadło w piątek 11 punktów ponad ceną odniesienia, poranna faza handlu przebiegła pod znakiem ruchu kontrującego. Tym samym notowania kontraktów zaczęły stopniowo oddalać się od lokalnego punktu zwrotnego wytyczonego w trakcie popołudniowej fazy czwartkowego handlu (jak pamiętamy kontrakty zatrzymały się wówczas w rejonie dwóch przecinających się median lines).

W kontekście przebiegu piątkowej sesji warto podkreślić, że zainicjowana rano fala kontrująca wytraciła swój impet w okolicy zapory popytowej Fibonacciego: 2392 – 2397 pkt. Co istotne, bykom udało się następnie wykreować niewielki ruch cenowy, choć trzeba przyznać, że ta inicjatywa nie wyglądała zbyt obiecująco (głównie z powodu słabnącego z każdą chwilą Eurolandu).

Ostatecznie kontrakty powróciły w okolice 2392 – 2397 pkt. i przez znaczną część sesji transakcje na FW20Z11 były zawierane w tym właśnie rejonie cenowym. Głównym wydarzeniem sesji była z pewnością publikacja miesięcznego raportu z amerykańskiego rynku pracy. Przedstawione odczyty nie ucieszyły zbyt mocno inwestorów, choć pierwsze reakcje były jednak nacechowane pewnym optymizmem. Ostatecznie obóz podażowy przejął inicjatywę, co w kontekście kontraktów oznaczało przełamanie zapory popytowej: 2392 – 2397 pkt. i powolny marsz w kierunku kolejnego węzła Fibonacciego: 2359 – 2363 pkt.

 (fot. DM BZ WBK)
Źródło: (fot. DM BZ WBK)

W końcowej fazie handlu kontrakty przetestowały intradayowy zakres wsparcia: 2359 – 2363 pkt. Tutaj, zgodnie z oczekiwaniami, popyt uaktywnił się, choć skala ruchu kontrującego nie mogła z pewnością zadowolić posiadaczy długich pozycji. Tak więc zamknięcie FW20Z11 uplasowało się ostatecznie na stosunkowo niskim poziomie (2361 pkt.), co stanowiło spadek wartości grudniowej serii kontraktów w stosunku do czwartkowej ceny odniesienia wynoszący nieco ponad 2%.

d3o3e8n

Analizując sytuację techniczną FW20Z11 w pierwszej kolejności należy podkreślić istotny fakt, iż po raz kolejny obóz popytowy zwątpił w swoje możliwości w okolicy znanego nam już węzła podażowego: 2460 – 2466 pkt. Co prawda nie doszło tutaj do bezpośredniej konfrontacji (czwartkowy ruch wzrostowy wytracił swój impet w rejonie WLT i niebieskiej median line), niemniej to kolejne już zawahanie kupujących można z pewnością traktować jako przynajmniej wstępną oznakę słabości obozu popytowego.

Tak więc istotnym sygnałem technicznym zapowiadającym kontynuację ruchu wzrostowego byłoby dopiero sforsowanie 2460 – 2466 pkt. wraz z przebiegającą tutaj median line. Do tego momentu nie otwierałbym raczej żadnych nowych długich pozycji obawiając się, iż we wspomnianym rejonie cenowym niedźwiedzie nadal mogą wykazywać się zauważalnie większą aktywnością. Układ techniczny wykresu pogorszyłby się natomiast w przypadku wybicia się kontraktów poniżej zapory Fibonacciego: 2314 – 2319 pkt. W swoich opracowaniach online podkreślałem, że wypadają tutaj także projekcje symetrycznej, prowzrostowej formacji ABCD. Ta okoliczność (łącznie z przebiegającą median line) wzmacnia znaczenie w/w węzła popytowego.

Na razie jednak mamy cały czas do czynienia z trendem wzrostowym, choć tak jak podkreślałem wcześniej, istotnym potwierdzeniem gotowości popytu do zdobywania kolejnych półek cenowych byłoby trwałe przełamanie 2460 – 2466 pkt. z czym jak widać są wyraźne problemy. W moim odczuciu prawdopodobieństwo szybkiego sforsowania w/w zakresu znacząco by się zmniejszyło, gdyby naporu podaży nie utrzymał węzeł popytowy Fibonacciego: 2314 – 2319 pkt. Zakładam jednak, że obóz byków nie dopuści tak łatwo do zanegowania tego dość newralgicznego obszaru cenowego.

Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

d3o3e8n

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d3o3e8n

Podziel się opinią

Share
d3o3e8n
d3o3e8n