Trwa ładowanie...
d33xrdy

KNF cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Graviton Capital

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Graviton Capital S.A., "w związku z istotnym i długotrwałym naruszaniem" przez spółkę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - poinformowała KNF w czwartek w komunikacie.

Share
d33xrdy

Naruszenie ustawy o obrocie miało polegać na niespełnieniu minimalnego poziomu funduszy własnych w stosunku do wysokości kapitału wewnętrznego.

KNF przypomina w komunikacie, że "dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego", a także zapewnienia bezpieczeństwa i uczciwości obrotu "istotnym jest między innymi, aby podmioty nadzorowane posiadały fundusze własne na poziomie adekwatnym do identyfikowanych rodzajów i skali ryzyka, występujących w ramach prowadzonej działalności, na które są lub mogą być narażone".

"Podmioty rynku kapitałowego stanowią instytucje zaufania publicznego, które obowiązują surowe rygory przejrzystości, stabilności i zagwarantowania bezpieczeństwa aktywów powierzonych im przez uczestników rynku kapitałowego" - podkreśla komisja.

d33xrdy

Stąd KNF nadała decyzji "rygor natychmiastowej wykonalności oraz wyznaczyła termin zakończenia prowadzenia działalności maklerskiej przez Graviton Capital S.A. na 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, czyli na dzień 4 marca 2017 roku".

"Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Graviton Capital S.A. ma na celu ochronę inwestorów i potencjalnych klientów" - dodaje KNF.

Graviton Capital S.A. prowadzi działalność maklerską w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Specjalizuje się w bankowości inwestycyjnej (emisje akcji - rynek główny, rynek NewConnect i emisje obligacji - rynek Catalyst)
oraz zarządzaniu aktywami (inwestycje private equity).

Jej akcje są też notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Stąd, zaznacza KNF, "uzasadnione jest podanie do publicznej wiadomości informacji o utracie przez podmiot statusu prawnego, który legitymował go do wykonywania powyższych czynności".

d33xrdy

Podziel się opinią

Share
d33xrdy
d33xrdy