Trwa ładowanie...
d28zszy

KNF dopuszcza wypłatę dywidendy przez ubezpieczycieli z całego wypracowanego w '12 r. zysku

28.11. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego zaleca, by ubezpieczyciele, którzy spełnią określone kryteria ograniczyli wypłatę dywidendy maksymalnie do 75 proc....

Share
d28zszy

28.11. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego zaleca, by ubezpieczyciele, którzy spełnią określone kryteria ograniczyli wypłatę dywidendy maksymalnie do 75 proc. wypracowanego w 2012 r. zysku, dopuszcza jednak przeznaczenie na dywidendę całości zysku - podała Komisja w środowym komunikacie.

KNF podała, że zaleca, aby dywidendę mogły wypłacić wyłącznie zakłady ubezpieczeń, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

I otrzymały ocenę BION za 2011 r. lepszą niż 2,5;

II w 2012 r. nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności lub kapitału gwarancyjnego, ani niedoboru aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (w okresach miesięcznych lub kwartalnych);

d28zszy

III w 2012 r. nie były objęte planem lub programem naprawczym, o których mowa w art. 187 ust. 1-3 i 8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej;

IV wg stanu na 31 grudnia 2012 r. posiadają wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych (rozumiany jako minimum z wielkości środki własne do marginesu wypłacalności oraz środki własne do kapitału gwarancyjnego) w wysokości co najmniej 160% w przypadku zakładów działu I lub 200% w przypadku zakładów działu II;

V w wyniku ostatnio przeprowadzonych testów stresu dla wszystkich badanych rodzajów ryzyka wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych wyniósł co najmniej 110% a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami wyniósł co najmniej 100%.

KNF podał, że ubezpieczyciele spełniający te kryteria powinni ograniczyć wypłatę dywidendy maksymalnie do 75 proc. wypracowanego w 2012 r. zysku, przy czym wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych po wypłacie dywidendy powinien utrzymywać się na poziomie co najmniej 110 proc.

d28zszy

"Jednocześnie dopuszcza się wypłatę dywidendy z całego wypracowanego w 2012 r. zysku, o ile pokrycie wymagań kapitałowych po wypłacie dywidendy utrzymywać się będzie na poziomie wyższym niż określony w kryterium IV, a także utrzymane zostanie spełnienie kryterium V z uwzględnieniem stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. skorygowanego o wartość dywidendy" - napisano w komunikacie.

Komisja podała, że ubezpieczyciele przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinni uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. (PAP)

seb/ osz/

d28zszy

Podziel się opinią

Share
d28zszy
d28zszy