Trwa ładowanie...
dywidenda

KNF: dywidendy instytucji finansowych nie wyższe niż 75 proc. zysku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleca, by instytucje finansowe, czyli banki i ubezpieczyciele przeznaczyli na dywidendę maksymalnie 75 proc. zysku za ten rok - podała w środę Komisja.

Share
KNF: dywidendy instytucji finansowych nie wyższe niż 75 proc. zysku
Źródło: Jupiterimages
d3q0xhj

"KNF uznała, że w warunkach utrzymującego się podwyższonego ryzyka w otoczeniu zewnętrznym przejawiającego się w szczególności sytuacją międzynarodowych rynków finansowych oraz prognozami wzrostu gospodarczego, należy kontynuować politykę wzmacniania bazy kapitałowej instytucji finansowych działających w Polsce jako podstawy ich stabilności, bezpieczeństwa oraz dalszego rozwoju" - napisano w komunikacie KNF.

Dodano, że w przypadku banków KNF zaleca, by dywidendę mogły wypłacić wyłącznie te, które spełniają warunki, m.in.: współczynnik wypłacalności (stosunek funduszy własnych banku do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem - PAP) musi wynosić ponad 12 proc.; współczynnik Tier 1 (współczynnik adekwatności podstawowych kapitałów własnych - PAP) jest wyższy niż 9 proc.; prognoza współczynnika wypłacalności na koniec 2013 r. w scenariuszach testów warunków skrajnych wynosi powyżej 12 proc.; prognoza współczynnika Tier 1 na koniec 2013 r. w scenariuszach testów warunków skrajnych jest wyższa niż 9 proc.

"Banki nie spełniające jednego lub więcej kryteriów powinny być zobligowane do zatrzymania 100 proc. wypracowanego w 2012 r. zysku. Pozostałe banki będą uprawnione do wypłaty dywidend. Jako zasadę zapewniającą ostrożne i stabilne funkcjonowanie banku przyjęto, że maksymalny poziom wypłaconej dywidendy za 2012 r. nie powinien przekroczyć 75 proc. zysku, czyli poziom oczekiwanego zatrzymania zysku w ich przypadku to minimum 25 proc. zysku wypracowanego w 2012 r." - napisano w komunikacie.

d3q0xhj

Komisja poinformowała też o zaleceniach dotyczących dywidendy zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. W ich przypadku też "powinny ograniczyć wypłatę dywidendy maksymalnie do 75 proc. wypracowanego w 2012 r. zysku, przy czym wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych po wypłacie dywidendy powinien utrzymywać się na poziomie co najmniej 110 proc.".

Zakłady ubezpieczeń będą mogły wypłacić dywidendę, jeśli m.in.: "w 2012 r. nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności lub kapitału gwarancyjnego, ani niedoboru aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (w okresach miesięcznych lub kwartalnych), ponadto w 2012 r. nie były objęte planem lub programem naprawczym". Ponadto - wg stanu na 31 grudnia 2012 r. - wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych (rozumiany jako minimum z wielkości środki własne do marginesu wypłacalności oraz środki własne do kapitału gwarancyjnego) wyniesie co najmniej 160 proc. "w przypadku zakładów działu I (ubezpieczenia życiowe - PAP) lub 200 proc. w przypadku zakładów działu II (osobowe i majątkowe - PAP); w wyniku ostatnio przeprowadzonych testów stresu dla wszystkich badanych rodzajów ryzyka wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych wyniósł co najmniej 110 proc. a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami wyniósł co najmniej 100 proc.".

Komisja dopuszcza w przypadku ubezpieczycieli wypłatę dywidendy z całego wypracowanego w 2012 r. zysku. Warunkiem jest m.in., aby pokrycie wymagań kapitałowych, po wypłacie dywidendy, utrzymywało się na poziomie wyższym niż 160 proc. "w przypadku zakładów działu I i 200 proc. w przypadku zakładów działu II".

"Ponadto zakłady ubezpieczeń/reasekuracji przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r." - podkreśliła KNF.

KNF poinformowała też o stanowisku dotyczącym polityki dywidendowej powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich.

d3q0xhj

Podziel się opinią

Share
d3q0xhj
d3q0xhj