Trwa ładowanie...
d3mqdtl
d3mqdtl

KNF ma objąć nadzór nad SKOK-ami

25.08. Warszawa (PAP) - Nadzór nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi (SKOK) obejmie Komisja Nadzoru Finansowego - przewiduje projekt nowej ustawy o SKOK-ach, którym...
Share
d3mqdtl

25.08. Warszawa (PAP) - Nadzór nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi (SKOK) obejmie Komisja Nadzoru Finansowego - przewiduje projekt nowej ustawy o SKOK-ach, którym we wtorek zajmowała się sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych z prac nad projektem ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Opowiedziała się za jego przyjęciem.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali m.in. poprawkę PO przewidującą, że kasy o funduszach własnych przekraczających 10 mln euro, powinny się przekształcić w banki lub podzielić. Kasy, które tego nie zrobią, będą mogły dalej prowadzić działalność, pod warunkiem, że ich współczynnik wypłacalności zostanie utrzymany na poziomie 8 proc.

d3mqdtl

Wśród odrzuconych poprawek opozycji znalazła się natomiast taka, zgodnie z którą ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2011 r., a nie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, jak przewiduje projekt.

Zgodnie z uzasadnieniem do propozycji PO spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe stały się w Polsce istotnym elementem systemu finansowego. Mają ok. 1,9 mln członków oraz aktywa przewyższające 8 mld złotych.

Według autorów propozycji, wzrostowi aktywów SKOK-ów oraz zakresu działalności kas nie towarzyszyły konieczne zmiany w przepisach zmierzające np. do systemowego uregulowania zagadnień związanych z nadzorem nad działalnością finansową kas.

"Nadzór nad bezpieczeństwem środków zgromadzonych w kasach pozostał nadzorem koleżeńskim, sprawowanym przez Kasę Krajową, przy oczywistym konflikcie interesów (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są udziałowcami instytucji nadzorującej)" - czytamy w uzasadnieniu.

d3mqdtl

Projekt zmierza m.in. do wprowadzenia publicznego nadzoru państwowego nad środkami zgromadzonymi w SKOK-ach. Kompetencje nadzorcze zostaną przesunięte z Kasy Krajowej SKOK do Komisji Nadzoru Finansowego.

Kasa Krajowa ma odgrywać rolę instytucji zrzeszającej kasy i kontrolującej ich działalność pod kątem zgodności z ustawą i zaleceniami nadzorczymi KNF. Miałaby też zabezpieczać płynność finansową kas. (PAP)

mmu/ drag/ jbr/ ana/

d3mqdtl

Podziel się opinią

Share
d3mqdtl
d3mqdtl