Trwa ładowanie...
d10b8ga

KNF nałożyła kary na Bank Pekao, Ergo Hestię, Compensę i TUZ TUW

Warszawa, 18.11.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary pieniężne na Bank Pekao (100 tys. zł), Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia (100 tys. zł), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group (70 tys. zł) oraz TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (7 tys. zł), podała Komisja.
Share
d10b8ga

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Bank Polska Kasa Opieki SA jako bank depozytariusz karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł za naruszenie art. 231 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych polegające na niedokonaniu w terminie zawiadomienia KNF o naruszeniach: art. 104 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie nabywania do portfela Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego powyżej 10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot, art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie lokowania powyżej 10% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie.

KNF także jednogłośnie nałożyła na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 70 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu" - czytamy dalej.

KNF jednogłośnie nałożyła na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 7 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, podano także w materiale.

(ISBnews)

d10b8ga

Podziel się opinią

Share
d10b8ga
d10b8ga