Trwa ładowanie...
d4hesa9

KNF nałożyła na Solar Company 800 tys. zł kary za naruszenia w sprawozdaniach

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Solar Company karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł za nienależyte sporządzanie skonsolidowanych raportów okresowych, podała Komisja.

Share
d4hesa9

Solar Company dopuściło się następujących naruszeń przy sporządzaniu skonsolidowanych raportów za 2011 r., I półrocze 2012 r., 2012 r. i I półrocze 2013 r. Dotyczyły one nieobjęcia sprawozdaniem spółki APH Grutex Jolanta Gruszka, nieujawnienia porozumień przedłużających płatności i zawyżenia wartości aktywów, podano w komunikacie.

Komisja przypomniała, że na emitentów nałożony został obowiązek prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z zapisami MSR. Po podjęciu przez organ zatwierdzający spółki stosownej decyzji również jednostkowe sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z zapisami MSR. Wyklucza to dowolność prezentowania danych finansowych przez spółki publiczne, polegającą na przedstawianiu ich w sposób niezgodny z zapisami przyjętymi przez MSR. Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

"W opinii Komisji, nie ulega wątpliwości, że brak objęcia APH Grutex Jolanta Gruszka skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi spółki za 2011 r., I półrocze 2012 r., 2012 r. oraz za I półrocze 2013 r. w znaczący sposób wpłynął na zaprezentowany uczestnikom rynku obraz nie tylko sytuacji finansowej spółki, ale także zasad prowadzonej przez nią działalności operacyjnej. Użytkownicy przedmiotowych sprawozdań finansowych nie uzyskali na ich podstawie jasnej i precyzyjnej informacji na temat roli Grutex w modelu biznesowym spółki oraz znaczenia tego podmiotu z perspektywy osiąganych przez spółkę wyników finansowych" - czytamy w komunikacie.

d4hesa9

Na wyniki finansowe spółki zaprezentowane zarówno w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jak i w sprawozdaniach finansowych za 2011 r., I półrocze 2012 r., 2012 r. oraz za I półrocze 2013 r. wpłynęło także zawyżenie wartości aktywów. Również nieujawnienie informacji o zawarciu w dniu 26 stycznia 2012 r. pomiędzy Solar Dystrybucja sp. z o.o. i Grutex porozumienia przedłużającego terminy płatności w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2011 r. i I półrocze 2012 r., a następnie nieujawnienie w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2012 r. oraz za I półrocze 2013 r. informacji o zawarciu w dniu 10 stycznia 2013 r. aneksu do przedmiotowego porozumienia przyczyniło się do zaprezentowania uczestnikom rynku nieprawidłowego obrazu sytuacji, w jakiej znajdowała się spółka oraz jej grupa kapitałowa.

"Zdaniem Komisji działania spółki miały charakter zamierzony i doprowadziły do naruszenia podstawowego prawa uczestników rynku kapitałowego, tj. prawa do rzetelnej i kompletnej informacji" - stwierdziła także KNF.

(ISBnews)

d4hesa9

Podziel się opinią

Share
d4hesa9
d4hesa9