Trwa ładowanie...
d326prj
d326prj

KNF przekaże do konsultacji projekt Rekomendacji C-SKOK w tym miesiącu

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła założenia Rekomendacji C-SKOK dotyczącej dobrych praktyk w zakresie rachunkowości dla sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych (SKOK). Komisja planuje przekazanie projektu rekomendacji do konsultacji w czerwcu br., poinformowała KNF.
Share
d326prj

Komisja podała, że opracowanie rekomendacji uznano za konieczne ze względu na istotny wpływ sposobu prowadzenia rachunkowości na funkcjonowanie SKOK oraz zidentyfikowane zasadnicze nieprawidłowości w tym zakresie, mające w szczególności wpływ na wynik finansowy i stabilne funkcjonowanie kas.

Rekomendacja będzie ukierunkowana na ograniczenie ryzyka występującego w przygotowywaniu sprawozdawczości oraz sprawozdań finansowych SKOK.

"Proponowane rozwiązania mają pozwolić na stworzenie solidnych fundamentów dla stosowania spójnych rozwiązań w zakresie informowania wszystkich interesariuszy rynku, przede wszystkim członków kas, o sytuacji finansowej sektora SKOK. Zastosowana zasada proporcjonalności zapobiegnie wprowadzeniu dla mniejszych kas nadmiernych obciążeń regulacyjnych, które nie byłyby uzasadnione z punktu widzenia celów nadzoru nad SKOK.
Z uwagi na duże zróżnicowanie kas co do skali prowadzonej działalności, związanego z nią ryzyka oraz nieprawidłowości występujących w poszczególnych podmiotach, przyjęto, że do mniejszych kas będą się odnosić tylko wybrane, kluczowe postanowienia rekomendacji " - czytamy w komunikacie.

d326prj

Odpowiedni dobór kryteriów pozwoli na wybór kas, których łagodniejsze traktowanie nie będzie rodziło dodatkowego ryzyka dla sektora, a jednocześnie będą to kasy, w których możliwe jest utrzymanie więzi członkowskiej, podano także.

W rekomendacji zostaną poruszone m.in. następujące kwestie, które w opinii KNF są na obecnym etapie najistotniejsze dla rozwoju sektora SKOK: zasady ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych, zasady wyceny wydzielanych z majątku SKOK zorganizowanych części przedsiębiorstwa, zasady wyceny zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów akualizujących wartość należności, zasady rozliczania połączeń spółdzielni, zasady wyceny wpłat wniesionych do Kasy Krajowej na fundusz stabilizacyjny.

Na podstawie przyjętych przez Komisję założeń UKNF przygotuje projekt rekomendacji, który zostanie przekazany do konsultacji publicznych, w tym w szczególności Kasie Krajowej oraz wszystkim spółdzielczym kasom oszczędnościowo - kredytowym.

Przekazanie projektu rekomendacji do konsultacji planowane jest w czerwcu br. Data ostatecznego uchwalenia i wprowadzenia rekomendacji będzie zależała od przebiegu konsultacji.

(ISBnews)

d326prj

Podziel się opinią

Share
d326prj
d326prj