Trwa ładowanie...
d8f2qjb

KNF: sądy ogłosiły upadłość dwóch SKOK-ów: "Jowisz" i "Kujawiak"

Sądy ogłosiły upadłość dwóch SKOK-ów: "Jowisz" i "Kujawiak" - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w czwartkowym komunikacie. Wierzyciele tych instytucji będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego komisarza.

Share
d8f2qjb

"Sąd Rejonowy w Toruniu wydał w dniu 31 maja 2016 r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej +Kujawiak+ we Włocławku (...). Sąd Rejonowy w Katowicach wydał w dniu 2 czerwca 2016 r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej +Jowisz+ w Czeladzi" - napisano w komunikacie KNF.

"W motywach rozstrzygnięcia podkreślono, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością kas, tj. faktem, że aktywa nie wystarczają na zaspokojenie ich zobowiązań. Jednocześnie w ocenie Sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości. Wierzyciele SKOK +Kujawiak+ oraz SKOK +Jowisz+ będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w wyznaczonym przez Sąd terminie" - wyjaśniła KNF.

25 kwietnia Komisja wystąpiła do sądu o ogłoszenie upadłości SKOK "Jowisz" w Czeladzi w związku z nieprzekazaniem tej kasie przez Kasę Krajową SKOK we wskazanym terminie środków powodujących "usunięcie stanu niewypłacalności". Według KNF na koniec lutego br. SKOK "Jowisz" posiadała fundusze własne według bilansu w wysokości minus 21,5 mln zł, współczynnik wypłacalności na poziomie minus 21,7 proc. i wykazywała łączną stratę w wysokości 37,6 mln zł. Na koniec marca 2016 r. depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,7 tys. członków SKOK "Jowisz" wynosiły 82,5 mln zł.

d8f2qjb

Zawieszenie działalności SKOK "Jowisz" i wystąpienie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy stanowiło przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Wypłaty dla deponentów SKOK "Jowisz" rozpoczęły się 4 maja br. za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK.

Natomiast 8 stycznia 2016 r. KNF zawiesiła działalność SKOK "Kujawiak" we Włocławku oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy. Decyzja, jak tłumaczyła KNF, została spowodowana tym, że aktywa SKOK Kujawiak "nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań".

Według KNF na koniec października 2015 r., SKOK Kujawiak posiadała ujemne fundusze własne w wysokości minus 77,7 mln złotych i wykazywała bieżącą stratę w wysokości minus 15,4 mln złotych oraz niepokryte straty z lat ubiegłych na kwotę minus 76,8 mln złotych. W styczniu br. depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,9 tys. członków SKOK "Kujawiak" wynosiły 187 mln złotych.

18 stycznia br. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaczął wypłacać pieniądze klientom SKOK Kujawiak, za pośrednictwem placówek Banku Pekao.

d8f2qjb

W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych w danej SKOK, a w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym "gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy". W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tysięcy euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

d8f2qjb

Podziel się opinią

Share
d8f2qjb
d8f2qjb