Trwa ładowanie...
d2zc5a6
d2zc5a6

KNF spotka się z bankami w piątek ws. propozycji przewalutowania kredytów w CHF

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego mają spotkać się w piątek, 6 lutego, z przedstawicielami banków znacząco zaangażowanych w kredyty we franku szwajcarskim ws. propozycji dotyczącej przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich na kredyty złotowe.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2zc5a6

Głównym założeniem propozycji KNF jest zastąpienie wszystkich parametrów kredytów CHF parametrami typowymi dla kredytów PLN w momencie ich udzielenia oraz uwzględnieniu typu klienta.

"Oznacza to, że po przewalutowaniu kredytu CHF na kredyt PLN kredytobiorca powinien otrzymać takie warunki umowy dotyczące stopy referencyjnej, marży, prowizji, etc., jakie otrzymałby, gdyby w momencie udzielenia kredytu zdecydował się na kredyt PLN" - podała Komisja w prezentacji.

Celem jest osiągnięcie stanu, w którym wyeliminowane zostanie ryzyko systemowe związane z kursami walut, obciążające dzisiaj zarówno kredytobiorcę, jak i bank.

d2zc5a6

Ponadto kredytobiorcy zadłużeni dzisiaj w walucie obcej nie będą uprzywilejowani w stosunku do kredytobiorców zadłużonych w złotych.

"Przewalutowanie kredytu CHF na PLN następuje po średnim kursie NBP z dnia przewalutowania, przy jednoczesnym podziale kredytu na dwa kredyty: a) kredyt zabezpieczony hipotecznie, którego wartość na dzień przewalutowania powinna odpowiadać wartości, jaką posiadałby w tym dniu analogiczny kredyt PLN udzielony w tym samym momencie co kredyt CHF, b) kredyt niezabezpieczony hipotecznie, którego wartość w dniu przewalutowania stanowi różnicę pomiędzy wyrażonym w złotych całkowitym stanem zadłużenia z tytułu kredytu CHF ustaloną według średniego kursu NBP z dnia przewalutowania, a stanem zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie"- napisała KNF.

Komisja proponuje, aby dokonać podziału wygenerowanego ryzyka kursowego pomiędzy bank i kredytobiorcę. Oznacza to, że kredyt niezabezpieczony hipotecznie zostanie w połowie spłacony przez kredytobiorcę, a w połowie umorzony przez bank (wraz ze stopniową spłatą kredytu).

Oprocentowanie tego kredytu ustala się na poziomie 1,00% w całym okresie spłaty, a ostateczny termin spłaty tego kredytu powinien być zgodny z ostatecznym terminem spłaty kredytu zabezpieczonego hipotecznie.

d2zc5a6

Bank dokonuje umorzenia zgodnie z harmonogramem spłaty, co oznacza, że przedterminowa spłata całości lub części kredytu niezabezpieczonego hipotecznie nie przekłada się na konieczność dokonania przedterminowego umorzenia przez bank.

"Warunkiem dokonania przewalutowania jest pokrycie przez kredytobiorcę CHF różnicy, jaka występuje pomiędzy sumą dotychczasowych rat spłaty dokonanych przez kredytobiorcę CHF, a sumą rat spłaty, jaką musiałby zapłacić, gdyby od początku posiadał kredyt PLN. Jeżeli kredytobiorca nie jest w stanie jednorazowo dokonać wpłaty tej kwoty, to bank udziela na tę kwotę dodatkowego kredytu, którego oprocentowanie ustala się na poziomie 1,00% w całym okresie spłaty, a ostateczny termin spłaty tego kredytu powinien być zgodny z ostatecznym terminem spłaty kredytu zabezpieczonego hipotecznie" - czytamy dalej.

W sprawie przedstawionej propozycji 6 lutego br. odbędzie się spotkanie z przedstawicielami banków znacząco zaangażowanych w kredyty we franku szwajcarskim.

Na wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak podkreślał, że zaproponowane rozwiązania mogą okazać się atrakcyjne zwłaszcza dla tej grupy kredytobiorców, którzy zaciągali kredyt w latach 2007-2008.

d2zc5a6

"Koszty, które byłyby do zapłacenia byłyby minimalne, a jednocześnie skala tej różnicy pomiędzy zobowiązaniem pierwotnym, a tym, co jest dziś do spłaty jest istotna"- podkreślił.

Podstawowym warunkiem jest zachowanie równości w stosunku do kredytobiorców, którzy mają zobowiązanie w PLN. Nie mogą mieć poczucia, że po raz kolejny tracą.

W ocenie przewodniczącego przewalutowanie powinno być jednorazowe - tylko raz z CHF na PLN na wniosek strony, a banki i kredytobiorcy ponoszą odpowiedzialność w równym stopniu.

"To strony mają się ze sobą dogadać, co oznacza dobrowolność. To strony muszą dojrzeć do tego, że taką transakcję chcą zawrzeć. Mam nadzieję, że banki to zrozumieją. Jest to propozycja, która ma charakter całościowy i może stanowić podstawę z sektorem bankowym do rozwiązania problemu. Inaczej przy każdej deprecjacji te problemy będą wracały" - powiedział Jakubiak.

d2zc5a6

W ocenie przewodniczącego KNF, operacja przewalutowania powinna być neutralna dla budżetu państwa oraz podatkowo dla stron umowy, by stworzyć zachętę do przeprowadzenia przewalutowania.

"Podstawowym warunkiem jest to, że koszty przewalutowania dla obu stron nie mogę mieć jednorazowego negatywnego efektu. To oznacza, że suma powinna być rozłożona w czasie"- zaznaczył.

Jakubiak poinformował wczoraj, że KNF szacuje, iż koszt przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF na kredyty w PLN zgodnie z tą propozycją wynosiłby ok. 25 mld zł. Koszt ten zostałby rozłożony na 20 lub 25 lat, co oznacza około 1,2 mld zł dla całego sektora rocznie. Kwota ta jednocześnie stanowiłaby maksymalnie 7% wyniku finansowego banków, które pokazują w ostatnich latach.

(ISBnews)

d2zc5a6

Podziel się opinią

Share
d2zc5a6
d2zc5a6