Trwa ładowanie...
drm7qgc

KNF utrzymała w mocy karę dla prezesa Petrolinvestu za wywiad dla "PB"

Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała w mocy karę 150 tys. zł dla prezesa Petrolinvestu SA Bertrnada Le Guerna za słowa, jakich użył w wywiadzie dla "Pulsu Biznesu" w 2011 r. - poinformowała komisja w piątkowym komunikacie.

Share
drm7qgc

KNF uważa, że Le Guern wypowiadając się na temat złóż, znalezionych w Kazachstanie, dokonał manipulacji akcjami spółki.

Decyzja o utrzymaniu w mocy kary, nałożonej we wrześniu 2014 r., zapadła 20 października br., ale w piątek została przez KNF ogłoszona w związku dostarczeniem zainteresowanemu.

KNF zaznacza, że ukaranie Bertranda Le Guerna nastąpiło w związku ze stwierdzeniem, iż w wywiadzie dla "Pulsu Biznesu" z 31 stycznia 2011 r. "rozpowszechnił on nierzetelne informacje dotyczące prowadzonych przez spółkę zależną spółki Petrolinvest SA prac poszukiwawczych, które wprowadzały w błąd w zakresie akcji spółki Petrolinvest SA".

drm7qgc

Komunikat cytuje kluczowy fragment wywiadu le Guerna: "Właśnie wróciłem z Kazachstanu, miejsca, gdzie wiercimy odwiert Szirak 1. Mamy wszelkie przesłanki, by twierdzić, że trafiliśmy na duże złoże ropy i gazu. Znajdujemy się już na głębokości 5030 m. Udało nam się wykonać odwiert tak jak zakładaliśmy - nie mieliśmy problemów technicznych. Pomiary zgazowania płuczki wypływającej z odwiertu są wyjątkowo dobre, co dobrze rokuje, jeśli chodzi o wydobycie. Pomiary składu chemicznego gazu wskazują także, że prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia ze złożem ropy naftowej. Wielkość zasobów, które możemy wydobyć, szacujemy na około 100 mln baryłek".

Komisja zwraca uwagę, że "na dzień udzielenia wywiadu spółka nie dysponowała jeszcze danymi potwierdzającymi występowanie złoża węglowodorów na obszarze Shyrak oraz możliwości wydobycia". "Ponadto warunkiem podjęcia ewentualnego wydobycia na obszarze Shyrak jest zawarcie porozumienia z partnerem strategicznym. Jednakże na dzień udzielenia wywiadu nie było wiadomo, czy będzie możliwe wydobywanie węglowodorów na terenie obszaru Shyrak, a spółka nie porozumiała się z żadnym partnerem strategicznym, co czyniłoby możliwym ewentualne zagospodarowanie złoża" - stwierdza komunikat KNF.

Komisja uznała zatem, że "Bertrand Le Guern dokonał manipulacji akcjami spółki". Manipulacja miała dotyczyć okoliczności "istotnych z uwagi na charakter prowadzonej przez spółkę działalności" (inwestycje w spółki poszukujące węglowodorów). "Informacje te wskazywały, że spółka zależna spółki odkryła złoża ropy i gazu w sytuacji, gdy na dzień 31 stycznia 2011 r. spółka nie posiadała dowodów potwierdzających powyższe odkrycie. Rozpowszechnione przez stronę informacje wprowadzały więc w błąd w zakresie akcji spółki, ponieważ mogły mieć wpływ na nieprawidłowe ukształtowanie się ich cen" - głosi komunikat KNF.

Zdaniem komisji powyższe informacje miały znaczenie dla inwestorów, którzy "dokonując transakcji mogli uwzględniać ujawnione przez Bertranda Le Guerna pozytywne informacje dotyczące prowadzonych prac". "Komisja wskazuje, że rozpowszechnianie informacji nierzetelnych naraża uczestników rynku na ryzyko błędnego postrzegania sytuacji czy działań spółki publicznej oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niewłaściwej relacji ceny do sytuacji tej spółki" - czytamy w komunikacie.

drm7qgc

Spółka Petrolinvest to jedna ze spółek kojarzonych z nazwiskiem Ryszarda Krauzego. Powstała w 1991 r. jako jedna z pierwszych firm importujących paliwa na rynek krajowy. Początkowo, jak podaje na swojej stronie, działalność spółki koncentrowała się na hurtowym handlu sprowadzanymi paliwami - benzynami i olejem napędowym, a następnie handlem LPG.

Od 2007 r. spółka Petrolinvest jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a jej strategiczną działalnością jest poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów. Jak sama informuje, "prowadzi poszukiwania ropy naftowej i gazu w Kazachstanie oraz realizuje projekty inwestycyjne w segmencie gazu łupkowego w Polsce". Poszukiwania ropy i gazu w Kazachstanie, według relacji medialnych, nie przyniosły jednak dotąd oczekiwanych efektów.

Bertrand Le Guern kieruje spółką od 2010 r. (PAP)

(planujemy kontynuację depeszy)

drm7qgc

Podziel się opinią

Share
drm7qgc
drm7qgc