Trwa ładowanie...
d2ac6p7

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Aliora wz. z emisją do 220 mln akcji

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 220 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW akcji oferowanych, nie więcej niż 220 mln praw do akcji oferowanych oraz 72,707 mln jednostkowych praw poboru akcji oferowanych, podała instytucja.

Share
d2ac6p7

Na początku maja akcjonariusze Alior Banku zatwierdzili emisję nowych akcji o wartości do 2,2 mld zł. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 23 maja. Inwestorom posiadającym akcje Alior Banku na koniec tego dnia za każdą jedną akcję będzie przysługiwać jedno jednostkowe prawo poboru.

Emisja umożliwi przeprowadzenie transakcji nabycia "atrakcyjnej i komplementarnej" działalności części Banku BPH.

Pod koniec kwietnia Alior Bank złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wyrażenie zgody na nabycie części mienia Banku BPH.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)

d2ac6p7

Podziel się opinią

Share
d2ac6p7
d2ac6p7