Trwa ładowanie...
dbygpqh
espi

KOELNER - Nabycie praw do własności intelektualnej od Rawlplug Ltd (21/2011)

KOELNER - Nabycie praw do własności intelektualnej od Rawlplug Ltd (21/2011)
Share
dbygpqh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
KOELNER
Temat
Nabycie praw do własności intelektualnej od Rawlplug Ltd
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7.11. 2011 r., Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną w dniu 26.10.2011 r. umowę nabycia od spółki Rawlplug Ltd. prawa do znaku towarowego "Rawlplug" oraz praw do patentów za kwotę 58,9 mln zł. Rawlplug Ltd jest spółką w 100% zależną od KOELNER SA. Równocześnie, Rawlplug Ltd. planuje dokonanie odkupu udziałów własnych od KOELNER SA w celu ich umorzenia w zbliżonej wartości. Rozliczenie transakcji zostanie dokonane za potrąceniem wzajemnych wierzytelności. Nabyte aktywa stanowią ponad 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOELNER SA
(pełna nazwa emitenta)
KOELNER Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwidzyńska 6
(ulica) (numer)
071 326-01-00 071 372-61-11
(telefon) (fax)
info@koelner.pl www.koelner.pl
(e-mail) (www)
895-16-87-880 932098397
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbygpqh

Podziel się opinią

Share
dbygpqh
dbygpqh