Trwa ładowanie...
d2ebm4b
d2ebm4b
espi

KOGENERA - Deklaracje dotyczące wypłaty dywidendy (12/2012)

KOGENERA - Deklaracje dotyczące wypłaty dywidendy (12/2012)
Share
d2ebm4b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Deklaracje dotyczące wypłaty dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje na podstawie par. 38 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259), iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 maja 2012 roku pozytywnie zaopiniowała przygotowany przez Zarząd projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A. w sprawie podziału zysku za 2011 r. Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 rok, który wyniósł 98 313 709,37 zł, zakłada przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwoty 65 709 000,00 zł, co daje kwotę 4,41 zł na jedną akcję. Dywidendą objęte są wszystkie akcje KOGENERACJI S.A. tj. 14 900 000 szt. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 sierpnia 2012 r., a proponowany dzień wypłaty dywidendy to 28 sierpnia 2012 roku.
Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok 2011 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERA Energetyka
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-220 Wroclaw
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łowiecka 24
(ulica) (numer)
71 32 38 100 71 3293521
(telefon) (fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.pl
(e-mail) (www)
896-000-00-32 931020068
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu
2012-05-23 Henryk Zajas Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ebm4b

Podziel się opinią

Share
d2ebm4b
d2ebm4b