Trwa ładowanie...
dwyes71
espi

KOGENERA - Harmonogram przekazywania raportów okresowych (1/2011)

KOGENERA - Harmonogram przekazywania raportów okresowych (1/2011)
Share
dwyes71

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Harmonogram przekazywania raportów okresowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, że Spółka będzie przekazywała raporty okresowe w 2011 roku według poniższego harmonogramu.Raporty okresowe za 2010 rok:Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał - 01.03.2011 r.Raport roczny jednostkowy za 2010 rok - 29.04.2011 r.Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok - 29.04.2011 r.Raporty okresowe za 2011 rok:1.Raporty kwartalneRaport kwartalny jednostkowy KOGENERACJI S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz. U. 33 rok 2009, poz. 259 z późn. zm.).Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:I kwartał - 13.05.2011 r.II kwartał Zgodnie z § 101, p.2, Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego.III kwartał - 10.11.2011 r.2.Raport
półrocznyPółroczny raport jednostkowy KOGENERACJI S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz. U. 33 rok 2009, poz. 259 z późn. zm).Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe?31.08.2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dwyes71

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu
2011-01-28 Andrzej Siennicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwyes71

Podziel się opinią

Share
dwyes71
dwyes71