Trwa ładowanie...
d1jdiax
d1jdiax
espi

KOGENERA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (8/2014)

KOGENERA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (8/2014)
Share
d1jdiax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej (o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym 5/2014) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 kwietnia 2014 roku (Uchwała nr 4/2014, Raport Bieżący 6/2014) powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. nowego członka: Pana Thierry DOUCERAIN. Pan Thierry DOUCERAIN, lat 61, absolwent Ecole nationale supérieure des Mines w Nancy. W latach 1978-1984 Inżynier w Dziale Geologii i Geotechniki w Dyrekcji Inwestycji Energetycznych, w latach 1984-1990 Inżynier w Dyrekcji Inwestycji Energetycznych (elektrownia jądrowa), 1991-1994 Dyrekcja Inwestycji Energetycznych, Dział Ciepłownictwa, Kierownik zespołu "Site Environnement", 1994-1998 Dział Ciepłownictwa, Dyrekcji Inwestycji Energetycznych, Zastępca Kierownika działu zarządzania projektami, odpowiedzialny za projekty międzynarodowe i elektrociepłownie, 1998-2002 Dział Rozwoju, Kierownik projektu w Dyrekcji Dużych
Projektów, odpowiedzialny za projekty inwestycyjne EDF we Francji i zagranicą. W latach 2002-2006 Wicedyrektor Działu Ciepłownictwa i Dyrekcji Inwestycji Energetycznych, 2006-2011 Dyrektor Centrum Inżynierii Energetyki Konwencjonalnej, 2011-2012 Dyrektor projektu RUDA, od 2013 roku do obecnie Dyrektor Pionu Inwestycji w EDF Polska S.A., Członek Zarządu EDF Polska S.A. Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 9 kwietnia 2014 r.: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KOGENERACJI S.A., - nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-220 Wroclaw
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łowiecka 24
(ulica) (numer)
071 32 38 100 071 3293521
(telefon) (fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.pl www.kogeneracja.com.pl
(e-mail) (www)
896-000-00-32 931020068
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu
2014-04-10 Henryk Zajas Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jdiax

Podziel się opinią

Share
d1jdiax
d1jdiax