Trwa ładowanie...
d4fmaev
waluty

Kolejne sygnały wychodzenia z kryzysu

Korzystne informacje ze strefy euro o większym niż się spodziewano zainteresowaniu banków wcześniejszą spłatą pożyczek do EBC oraz potwierdzenie sygnałów poprawy sytuacji gospodarczej Niemiec (Ifo), wsparły notowania złotego. Zapowiada się obfitujący w wydarzenia tydzień. Spodziewam się, że zakończy się pomyślnie dla złotego.

Share
d4fmaev

W piątek na rynek napłynęły kolejne, optymistyczne informacja ze strefy euro. Monachijski instytut Ifo opublikował dane o nastrojach niemieckich przedsiębiorców. Wynika z nich, że menadżerowie tamtejszych firm są w najlepszych nastrojach od wiosny ubiegłego roku. Na niskim poziomie utrzymuje się ocena sytuacji bieżącej, ale rosną pozytywne odczucia odnośnie do aktywności w nadchodzących 6 miesiącach. Raport Ifo potwierdził wskazania innego, ważnego wskaźnika subiektywnych ocen sytuacji gospodarczej w Niemczech, czyli ZEW (analitycy i ekonomiści). Jednocześnie, oba badania są zgodne z wnioskami raportu Bundesbanku, w którym stwierdza się, że słaba aktywność nie potrwa długo, gdyż pojawiły się sygnały ożywienia gospodarki już w I kw. br.

Drugą istotną informację opublikował Europejski Bank Centralny. Poinformował on, że w najbliższą środę, 30 stycznia, 278 banków dokona wcześniejszej spłaty 137,2 mld euro z trzyletnich pożyczek udzielonych im w ramach pierwszej rundy programu wsparcie płynności (LTRO). Rynek spodziewał się spłaty kredytów na kwotę rzędu 85-100 mld euro. W grudniu 2011 i lutym 2012 r. EBC udzielił bankom niskooprocentowanych, trzyletnich pożyczek na kwotę ponad 1 bln euro. W pierwszej turze z preferencyjnego finansowania skorzystało łącznie 523, a w drugiej 800 instytucji finansowych.

Większe niż się spodziewano zainteresowanie banków wcześniejszą redukcją należności wobec EBC wskazuje, że europejski system finansowych powoli wychodzi z kryzysu. Banki nie odczuwają kłopotów z płynnością. Rośnie zaufanie na rynku krótkoterminowych wzajemnych pożyczek. Oznacza to, że program LTRO przyniósł zakładane rezultaty. Udało się uniknąć bankructw instytucji kredytowych i oddalić groźbę rozpadu całego systemu finansowego. W niecały rok po otrzymaniu pożyczek banki zaczynają spłacać zadłużenie. O zbawiennym wpływie, jaki na rynki miały pożyczki LTRO oraz ogłoszenie programu skupu obligacji (Outright Monetary Transactions, OMT) wspominał w piątek, na wystąpieniu w Davos, prezes EBC M. Draghi. Zaznaczał, że pomimo, iż żadne z państw nie zdecydowało się skorzystać z programu, Bank pozostaje w gotowości do działania. Dodał, że pozytywne zmiany, jakie od kilku miesięcy zachodzą na rynkach nie zdążyły jeszcze przełożyć się na realną gospodarkę. Spodziewa się, że jeśli tylko rządy krajów UE17 nie zaprzestaną
polityki uzdrawiania finansów publicznych oraz będą kontynuować reformy rynku pracy i innych sektorów gospodarki, w II poł. roku nastąpi ożywienie.

d4fmaev

Obie piątkowe informacja wspierają scenariusz poprawy koniunktury w Polsce w I kw. br. oraz aprecjacji złotego w średnim terminie. W mojej ocenie, kurs EUR/PLN osiągał w ubiegłym tygodniu kilkunastotygodniowe maksima cenowe i będzie zmierzał teraz w kierunku 4,1000. Pozostałe waluty, w szczególności dolar, powinny w najbliższym czasie zanotować nowe dołki cenowe w relacji do złotego.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

d4fmaev

Podziel się opinią

Share
d4fmaev
d4fmaev