Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Komentarz PLN: Dzień pod znakiem RPP

Środowy, poranny handel na rynku złotego przynosi stabilizację kwotowań w ramach wczorajszej zmienności w oczekiwaniu na decyzję RPP. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,2824 PLN za euro, 3,6274 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,5648 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,292% w przypadku papierów 10-letnich.

Share
Komentarz PLN: Dzień pod znakiem RPP
dhxu9uy

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku walutowym przyniosło lekki spadek wyceny złotego wraz z pozostałymi składowymi koszyka CEE. Ponowne duże znaczenia miała tutaj kontynuacja spadków na głównej parze walutowej – EUR/USD. Złoty zachowywał się jednak relatywnie dobrze na tle CZK czy HUF, prawdopodobnie z uwagi na dzisiejsze zakończenie posiedzenia RPP przez co część inwestorów nie chciała wykonywać mocniejszych ruchów. Szeroki konsensus rynkowy zakłada, iż Rada pozostawi dzisiaj stopy na obecnych poziomach (ref. 2,00%). Jednocześnie oczekuje, iż RPP wykaże przywiązanie do możliwego cięcia w kolejnych miesiącach (domyślnie w marcu), gdzie prawdopodobny jest ruch o 25pb. Duży wpływ na te prognozy ma oczekiwany, jutrzejszy odczyt inflacji CPI, gdzie prognozowane jest pogłębienie deflacji do -0,9% r/r. Dodatkowo wyczekujemy ruchu ze strony EBC, gdzie w przypadku uruchomienia programu QE możliwe jest dalsze dostosowanie polityki monetarnej w państwach CEE. W konsekwencji ww. oczekiwania wpływają dużo
bardziej na polski dług, który oscyluje blisko historycznych minimów na rentownościach, niż na wycenę polskiej waluty.

Decyzję RPP tradycyjnie poznamy po godz. 12:00, a konferencja prasowa przeprowadzona zostanie o godz. 16:00. Dodatkowo na rynku, w trakcie dzisiejszej sesji, liczyć się będą dane ze Strefy Euro (produkcja przemysłowa) oraz USA (sprzedaż detaliczna oraz wieczorna beżowa księga FED).
Z rynkowego punktu widzenia na parach x/PLN oddalamy się nieznacznie od niedawnych minimów, co wskazuje na lekki spadek wyceny złotego na większości par. Z drugiej strony aktualnie dominujące zestawienie USD/PLN tkwi w ramach konsolidacji 3,5880 -3,6525 PLN, która teoretycznie w dalszym ciągu nie przekreśla próby rozegrania mocniejszego złotego. Dzisiejsza sesja nosi wszelkie znamiona możliwego podbicia zmienności na rynku, jednak bez mocniejszego zaskoczenia ze strony RPP, scenariusz bazowy zakłada kontynuację obecnych trendów.

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

dhxu9uy

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

dhxu9uy

Podziel się opinią

Share
dhxu9uy
dhxu9uy