Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Komentarz PLN: PLN konsoliduje po mocniejszym otwarciu tygodnia

Wtorkowy, poranny handel na rynku złotego przebiega pod znakiem utrzymania wczorajszej konsolidacji po mocniejszym otwarciu tygodnia. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,1945 PLN za euro, 3,3760 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4866 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,53% w przypadku papierów 10-letnich.

Share
Komentarz PLN: PLN konsoliduje po mocniejszym otwarciu tygodnia
Źródło: DM BOŚ
dzdz8hc

Od początku tygodnia na wycenie PLN nie dzieje się zbyt dużo – po otwarciu w okolicach 5-tygodniowych minimach na parze EUR/PLN, złoty przeszedł w stan lokalnej konsolidacji. Po godz. 10:00 obserwowaliśmy co prawda lekkie umocnienie związane z publikacją lepszego indeksu IFO z Niemiec, jednak skala tego ruchu pozostała ograniczona. Na rynku pojawiają się pierwsze głosy o „ustanowieniu dna” dynamiki gospodarczej, stąd inwestorzy uważnie śledzą wszelkie publikacje mogące wpłynąć na krajowe odczyty w kolejnych miesiącach. Ponadto obserwujemy lekką zmianę nastawienia rynków do ścieżki polityki monetarnej.

Aktualne szacunki zakładają, iż kolejne obniżki zobaczymy dopiero w I kw. 2015r. Scenariusz ten wspierany jest przez wypowiedzi kolejnych członków RPP, jak wczoraj J. Winieckiego, który stwierdził, iż nie widzi obecnie przestrzeni do cięć stóp. Wydaje się, że inne zdania jest prezes NBP, który we wczorajszym wywiadzie powtórzył, iż jego zdaniem istnieje obecnie przestrzeń do dalszych obniżek, co wskazuje, iż podczas ostatniego posiedzenia został przegłosowany. Scenariusz „odłożenia w czasie” obniżek stóp procentowych jest korzystny dla PLN oraz generalnie neutralny dla rynku długu, którego wycena w dalszym ciągu jest wypadową sytuacji na rynkach bazowych oraz dużego popytu na rynku pierwotnym.

dzdz8hc

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dot. sprzedaży detalicznej oraz bezrobocia za październik. Inwestorzy oczekują wskazań na poziomie 2,1% r/r oraz 11,4% r/r. Z tego zestawienia ciekawszą publikacją wydają się ta dotycząca sprzedaży detalicznej, gdzie zestawienie prognoz wskazują, iż możemy oczekiwać odczytu nawet na poziomie 2,9% r/r, głównie z uwagi na czynniki pogodowe. W przypadku bezrobocia lekki spadek bezrobocia będzie pochodną kontynuacji wyższej skali interwencji na rynku pracy i wzrostu liczby wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy subsydiowanej. Lepsze wskazanie z tytułu sprzedaży detalicznej zostałoby najprawdopodobniej pozytywnie przyjęte na rynku PLN i doprowadziło do próby kontynuacji umocnienia.

Z rynkowego punktu widzenia pary związane z PLN przeszły w stan lokalnych konsolidacji. CHF/PLN oscyluje przy wsparciu na 3,4850 PLN, którego sforsowanie otwierałoby drogę do zejścia w kierunku 3,45 PLN. EUR/PLN po osiągnięciu 5-tygodniowych minimów czeka na kolejny impuls mogący „zepchnąć” notowania w kierunku 4,1750 PLN. Natomiast USD/PLN oraz GBP/PLN nie wykazują większej zmienności. Mocniejsze otwarcie tygodnia na PLN powoduje jednak, iż zmianie ulega układ techniczny, który obecnie wskazuje na prawdopodobną kontynuację umocnienia polskiej waluty.

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

dzdz8hc

Podziel się opinią

Share
dzdz8hc
dzdz8hc