Trwa ładowanie...

Komentarz PLN: Złoty czeka na informacje dot. Ukrainy

Czwartkowy, poranny handel na rynku złotego przebiega w spokojnych nastrojach, gdyż inwestorzy czekają na doniesienia ze wschodu. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,2030 PLN za euro, 3,7112 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 4,001 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,359% w przypadku obligacji 10-letnich.

Share
Komentarz PLN: Złoty czeka na informacje dot. Ukrainy
d2sii2w

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło kontynuację przeceny polskiej waluty, jednak jej dynamika została ograniczona podczas sesji w USA. Powodem wyhamowania wzrostów na parach x/PLN było podbicie kwotowań eurodolara na szerokim rynku. Część inwestorów najwyraźniej spekulowała pod zakończone już posiedzenie ministrów finansów Strefy Euro, które nie przyniosło jednak rozstrzygnięć ws. Grecji. Wydaje się, iż z punktu widzenia najbliższych sesji ważniejsze dla PLN mogą być wydarzenia na wschodzie, gdzie trwa spotkanie w Mińsku. Wedle porannych informacji rozmowy zostały przedłużone o kilka godzin w celu wypracowania przynajmniej tymczasowego rozwiązania. Co ciekawe część obserwatorów zwraca uwagę, iż „zachodowi” zależy na jak najszybszym złagodzeniu napięć (niezależnie od kosztów dla Ukrainy) w celu powrotu do realizacji kontraktów biznesowych z Rosją. Niezależnie od pobudek złagodzenie konfliktu na Ukrainie powinno zostać dobrze odebrane w regionie i stanowić czynnik pro-popytowy dla
walut CEE, w tym również dla złotego.

W trakcie dzisiejszej sesji będziemy świadkami aukcji długu MF o wartości 3-5 mld PLN. Oferta ta może znaleźć się w centrum zainteresowania, gdyż rentowności polskich obligacji od początku lutego wyraźnie rosną, w ślad za analogicznym ruchem na długu amerykańskim. Głównym wydarzeniem dzisiejszej sesji powinny pozostać jednak rozmowy nt. sytuacji na Ukrainie i potencjalne zawieszenie broni.

Z rynkowego punktu widzenia korekta wzrostowa na parach x/PLN została wstępnie wyhamowana. Długie cienie świec dziennych na EUR/PLN czy USD/PLN wskazują, iż w popołudniowej części handlu doszło do kontry ze strony popytu na PLN. Oczywiście bazowym czynnikiem dla tego ruchu było odbicie na eurodolarze, jednak logicznym wydaje się założenie, iż część rynku liczy również na dzisiejsze, przynajmniej tymczasowe, zbliżenie do rozwiązania kwestii Ukrainy.

d2sii2w

Konrad Ryczko
Analityk
Makler Papierów Wartościowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2sii2w

Podziel się opinią

Share
d2sii2w
d2sii2w