Trwa ładowanie...
d3gh0lb
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Komentarz poranny

Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, które w dużej mierze zdołały odrobić poniedziałkowe straty.
Share
d3gh0lb

Zamknięcie nastąpiło w rejonie dziennych maksimów i co ważniejsze w rejonie górnego ograniczenia luk bessy na głównych indeksach odpowiednio na 31399 pkt., na WIG-u oraz 1962 pkt., na WIG-20. Powyższe poziomy stanowią najbliższe opory i sądząc po nastrojach, dziś na otwarciu te poziomy będą atakowane. W razie ich sforsowania kolejne bariery dla WIG-20 znajdują się na 1977 lub też na 1986 pkt. Myślę, że na tych poziomach będzie pojawiała się podaż akcji, ale zamknięcie luki będzie oznaczało, iż prawdopodobnie zwyżka nie jest zakończona, a na pewno luka nie będzie luką startową silniejszej fali korekcyjnej lub też co również bardzo prawdopodobne nowej fali spadkowej. Owszem w takim wypadku będzie można sobie wyobrazić ponowne zejście poniżej ostatniego minimum na 1916 pkt., po winna mieć miejsce kolejna fala wzrostowa powyżej ostatniego szczytu. Tym niemniej mając na względzie dość zaawansowana falę wzrostu konsekwentnie zakładam, iż znajdujemy się w fazie szczytowej tego ruchu wzrostowego i wszelkie przejawy
optymizmu wykorzystywałbym do sprzedaży akcji. W przypadku pokonania 1986 pkt., kolejny opór wytycza szczyt na 2013 pkt,. W przypadku jego pokonania następne ważne poziomy widzę na 2031 lub też 2050 pkt. Najbliższe wsparcie dla indeksu znajduje się na 1953 pkt., a w razie jego przełamania popyt winien pojawić się na 1939 pkt. W przypadku silniejszego ruchu spadkowego istotne znaczenie winny mieć ostanie minima na 1926 i 1916 pkt. W przypadku ich przełamania będę liczył na test 1850 lub też leżącej nieco niżej linii trendu wzrostowego, która znajduje się na 1836 pkt. Sygnałem potwierdzającym wejście indeksu w fazę silniejszej korekty będzie przebicie ostatniego minimum na 1775 pkt., ale na to, przynajmniej z przed sesyjnej perspektywy się dziś nie zanosi.

Analizując zachowanie poszczególnych spółek z WIG-20 na uwagę zasługuje postawa banków, ze szczególnym akcentem na BRE oraz PKO BP. Pierwszy z walorów wczoraj sforsował opory wynikające z wcześniejszych maksimów i co ważniejsze z linii trendu spadkowego. Takie zachowanie zdaje się sugerować test 210 lub też 233,50 zł. Natomiast akcje PKO BP przełamały linię krótkoterminowego trendu wzrostowego, jak również poprawiły wcześniejsze minimum na 24,65 zł. Dno zostało wytyczone w rejonie wsparcia wynikającego z 50% zniesienia całego wzrostu z 18,50 do 29,04 zł. Najbliższe wsparcia dla banku znajdują się w zakresie 23,60-23,90 zł, a w razie ich przełamania będę oczekiwał na test 22,50 zł. Najbliższy opór dla banku znajduje się na przebitej wcześniej linii trendu spadkowego na 25,66 zł oraz na 26,18 zł.

Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

d3gh0lb

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/22418/20090610_biuletyn.pdf )

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb