Trwa ładowanie...
d29z7q9
d29z7q9
Dom Maklerski BZ WBK

Komentarz poranny: Negatywna aura

Piątkowa sesja zakończyła się niewielkim wzrostem indeksów. Po wyższym otwarciu i zwyżce w pierwszych godzinach handlu w dalszej części sesji inicjatywę przejęła strona podażowa, a indeksy osuwały się pod własnym ciężarem.
Share
d29z7q9

W przypadku WIG-20 zamknięcie nastąpiło na dziennym minimum, nieco powyżej kluczowego poziomu wsparcia na 2821. Ewentualne przełamanie tego pułapu będzie wskazywało na korekcyjny charakter zwyżki i będzie zapowiadało pogłębienie tendencji spadkowej poniżej ostatniego dna na 2805. Jeśli tak się stanie kolejnych wsparć będę odszukiwał się na 2799, gdzie znajduje się obecnie linia średnioterminowego trendu wzrostowego lub też na 2730.
W przypadku silniejszego spadku potencjalnym celem winno być minimum z lutego br. na 2627. Najbliższy opór znajduje się na 2837, a w przypadku jego przebicia kolejne opory znajdują się na 2848 lub też w zakresie 2860-63. W przypadku przebicia tego oporu będę oczekiwał na test 2878 lub też na 2912. Kluczowym oporem dla indeksu pozostają maksima na 2938 i 2942. Piątkowa sesja nie zmieniła istotnie sytuacji na wykresach. Na otwarciu zniwelowany został spadek z czwartkowego fixingu, a kluczowe znaczenie ma czy kupujący zdołają utrzymać wsparcie na 2821.
W piątek polski rynek zachowywał się relatywnie silnie, co wynikało z zapasu jaki dał spadek na czwartkowym fixingu. Na przełomie weekendu aura na światowych parkietach akcji jak i na ważnych dla GPW rynkach surowcowych uległa pogorszeniu, co z kolei sugeruje test niższe otwarcie na dzisiejszej sesji. Ewentualne przełamanie 2805 może zostać odczytane jako sygnał do silniejszej korekty, bowiem jak do tej pory struktura spadku „kwalifikuje” się jako podręcznikowy wzór korekcyjny, ale ewentualne przełamanie minimum będzie taką interpretację unieważniało i zarazem będzie otwierało drogę do silniejszego ruchu spadkowego.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/26865/biuletyn_poranny_23_05.pdf )

d29z7q9

Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d29z7q9

Podziel się opinią

Share
d29z7q9
d29z7q9