Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh

Komisje sejmowe za projektem poprawek do Konwencji o pracy na morzu

Zabezpieczenie finansowe dla porzuconych marynarzy oraz rozszerzenie wymagań dla armatorów w przypadku roszczeń marynarzy zakładają poprawki do Konwencji o Pracy na Morzu, które pozytywnie zaopiniowały sejmowe komisje.
Share
d3g8goh

W środę na posiedzeniu połączonych komisji: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, polityki społecznej i rodziny oraz spraw zagranicznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji poprawek z 2014 r. do Międzynarodowej Konwencji o Pracy na Morzu przyjętej 23 lutego 2006 r. w Genewie. W Polsce Konwencja obowiązuje od 2013 r. Obecnie stronami Konwencji są 74 państwa.

Konwencja o Pracy na Morzu dotyczy szeroko pojętego międzynarodowego transportu morskiego, regulując kwestie związane ze wzajemnymi uprawnieniami i obowiązkami pomiędzy armatorami i marynarzami.

"Konwencja ta jest jednym z najważniejszych aktów międzynarodowego prawa. Ujednolica standardy pracy marynarzy na morzu" - powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

d3g8goh

Dodał, że poprawki do Konwencji zostały zatwierdzone 11 czerwca 2014 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Jak wyjaśnił Szwed, poprawki mają na celu lepsze uregulowanie sytuacji marynarzy w przypadku porzucenia ich przez armatora oraz rozszerzają wymagania wobec armatorów w zakresie zabezpieczenia finansowego w przypadku roszczeń marynarzy ze względu na śmierć lub długotrwałą niepełnosprawność w wyniku wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub zagrożenia życia.

Zgodnie z projektem państwo, którego banderę podnoszą statki, zapewni, aby statki te posiadały szybki i skuteczny system zabezpieczenia finansowego, który ma pomóc marynarzom na wypadek ich porzucenia.

Pomoc ze strony systemu zabezpieczenia finansowego ma pokryć m.in. zaległe płace i inne świadczenia należne marynarzowi od armatora zgodnie z umową o pracę, odpowiednim układem zbiorowym pracy lub ustawodawstwem krajowym państwa, którego banderę statek podnosi. Wszystkie uzasadnione wydatki poniesione przez marynarza, w tym koszt repatriacji, a także wydatki na podstawowe potrzeby - m.in. takie jak żywność, ubranie, zakwaterowanie, zapasy wody pitnej, paliwo niezbędne do przetrwania na pokładzie statku, podstawową opiekę medyczną i inne uzasadnione koszty.

Projekt wprowadza również obowiązek przewożenia na statku, w miejscu widocznym dla marynarzy, dokumentu poświadczającego posiadanie zabezpieczenia i określa wzór takiego dokumentu.

Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh