Trwa ładowanie...
d1gftki

KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (28/2010)

KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (28/2010)

Share
d1gftki

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentamifinansowymi, od Pana Waldemara Lipka?Prezesa Zarządu Spółki, że wskutek transakcji nabycia akcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, która została zapisana jego na rachunku w dniu 20 grudnia 2010r. - nabył 129 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w cenie po 7,91 zł za akcję, tj. za cenę 1.020,39 zł.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że posiada na dzień dzisiejszy 729.312 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 15,58 % w kapitale zakładowym oraz 729.312 głosów, co stanowi 15,58 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Ponadto poinformował, że Spółka Grand Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (spółka zależna) posiada 270.033 akcje PPH KOMPAP S.A., co stanowi 5,77 % w kapitale
zakładowym oraz 270.033 głosów, co stanowi 5,77 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 999.345 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 21,35 % w kapitale zakładowym oraz 999.345 głosów, co stanowi łącznie 21,35 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

Podziel się opinią

Share
d1gftki
d1gftki