Trwa ładowanie...
d1zflm7
espi

KOMPAP - Zawarcie umowy kredytowej (30/2010)

KOMPAP - Zawarcie umowy kredytowej (30/2010)

Share
d1zflm7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 grudnia 2010r. została podpisana umowa kredytowa z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie realizacji celów akwizycyjnych Spółki. Kredyt został udzielony na okres od dnia 27.12.2010r. do dnia 31.12.2017r.Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku.Pozostałe szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

Podziel się opinią

Share
d1zflm7
d1zflm7