Trwa ładowanie...
d15c9vz

Koniec roku przyniósł poprawę nastrojów społecznych - CBOS

20.12. Warszawa (PAP) - Koniec roku przyniósł poprawę nastrojów społecznych - wynika z badania CBOS. Oceny ogólnej sytuacji w kraju oraz stanu polskiej gospodarki, choć nadal...

Share
d15c9vz

20.12. Warszawa (PAP) - Koniec roku przyniósł poprawę nastrojów społecznych - wynika z badania CBOS. Oceny ogólnej sytuacji w kraju oraz stanu polskiej gospodarki, choć nadal krytyczne, należą do najlepszych w tym roku.

"Koniec roku przyniósł poprawę nastrojów społecznych. Oceny ogólnej sytuacji w kraju oraz stanu polskiej gospodarki, choć nadal krytyczne, należą do najlepszych w tym roku" - napisano w piątkowym komunikacie CBOS.

"Bardziej optymistyczne niż w poprzednich miesiącach są też przewidywania na najbliższy rok odnoszące się do ogólnej sytuacji w Polsce, sytuacji gospodarczej kraju, a także do materialnych warunków bytu respondentów oraz kondycji firm, w których są zatrudnieni" - dodano.

OCENY

d15c9vz

"Wprawdzie negatywne oceny sytuacji w Polsce nadal zdecydowanie przeważają nad pozytywnymi, jednak w ciągu ostatniego miesiąca o 5 punktów procentowych (do 23 proc.) wzrosła grupa osób zadowolonych z rozwoju sytuacji w kraju, jednocześnie w podobnym stopniu ubyło niezadowolonych (z 67 proc. do 63 proc.)" - napisano w komunikacie.

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań

2012 2013
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

W dobrym 24 23 20 19 17 15 16 18 20 19 20 18 23
W złym 63 60 66 68 71 71 68 66 67 67 66 67 63
Trudno
powiedzieć 13 17 14 13 12 14 16 16 13 14 14 15 14

d15c9vz

SYTUACJA GOSPODARCZA, POZIOM ŻYCIA, WARUNKI MATERIALNE

Nieco lepiej niż w listopadzie oceniane są też warunki materialne gospodarstw domowych respondentów.

"Wzrósł odsetek osób określających je jako dobre (z 40 proc. do 43 proc.), a jednocześnie ubyło tych, które są z nich niezadowolone (z 16 proc. do 14 proc.). Podobnie jak miesiąc temu ponad dwie piąte badanych (43 proc.) ocenia swoją sytuację materialną jako ani dobrą, ani złą" - napisano.

Od listopada nie zmieniły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin.

d15c9vz

"Najwięcej osób (45 proc.) ocenia, że żyje im się przeciętnie, nieznacznie mniej (42 proc.) - że dobrze, a co ósmy respondent (13 proc.) określa jakość życia swojej rodziny jako złą" - napisano.

Jak oceniają autorzy sondażu, od listopada "dość znacząco" zmalało poczucie zagrożenia bezrobociem.

"Obecnie jedna trzecia zatrudnionych (34 proc., spadek o 5 punktów) obawia się utraty pracy, a trzy piąte ocenia swoją sytuację zawodową jako stabilną (61 proc., wzrost o 5 punktów), w tym co czwarty (25 proc.) jest pewny utrzymania zatrudnienia" - napisano.

W ciągu ostatniego miesiąca praktycznie nie zmieniły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

d15c9vz

"Jedna trzecia Polaków (34 proc.) jest zdania, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, przy czym zdecydowana większość z nich (32 proc. ogółu) uważa, że trudno jest o pracę odpowiednią. Prawie dwie trzecie badanych (64 proc.) sądzi, że w ich okolicy trudno znaleźć jakąkolwiek pracę (45 proc.) bądź że nie ma jej wcale (19 proc.)" - napisano.

PRZEWIDYWANIA

Przewidywania dotyczące sytuacji w nadchodzącym roku są mniej pesymistyczne niż w listopadzie.

"Wyraźnie mniej pesymistyczne niż miesiąc temu są przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku. Wprawdzie nadal relatywnie niewielu badanych (14 proc., wzrost o 3 punkty) sądzi, że się ona poprawi, jednak dość istotnie zmniejszył się (o 5 punktów, do 26 proc.) odsetek tych, którzy prognozują jej pogorszenie" - napisano.

d15c9vz

"Podobnie jak w całym mijającym roku, z wyjątkiem stycznia, najczęstsze jest przekonanie, że w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy sytuacja w Polsce się nie zmieni (53 proc., wzrost o 3 punkty)" - dodano.

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań
2012 2013
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Poprawi się 9 12 9 9 7 7 9 12 9 11 10 11 14
Nie zmieni się 40 40 43 46 46 48 52 48 51 52 51 50 53
Pogorszy się 45 41 40 39 39 38 31 33 34 31 31 31 26
Trudno
powiedzieć 6 7 8 6 8 7 8 7 6 6 8 8 7

Przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej są porównywalne z ubiegłomiesięcznymi.

d15c9vz

"Najliczniejsza jest grupa osób prognozujących, że w ciągu roku kondycja polskiej gospodarki się nie zmieni (52 proc.). Niespełna jedna piąta badanych (18 proc.) liczy na poprawę w tym względzie, a tylko nieco większy odsetek (21 proc., spadek o 2 punkty) obawia się pogorszenia" - napisano.

W grudniu odnotowano znaczący spadek pesymizmu w przewidywaniach dotyczących warunków materialnych gospodarstw domowych.

"Wprawdzie nadal zdecydowana większość Polaków (70 proc., od listopada wzrost o 2 punkty) uważa, że w najbliższym roku ich status materialny się nie zmieni, jednak wyraźnie ubyło tych, którzy obawiają się jego pogorszenia (z 16 proc. do 10 proc.)" - napisano.

"Odsetek respondentów liczących na poprawę w tej dziedzinie wzrósł o 4 punkty (do 20 proc.). Tym samym prognozy sytuacji materialnej respondentów i ich rodzin są najbardziej optymistyczne od trzech lat" - dodano.

W ostatnich miesiącach praktycznie nie zmieniają się przewidywania dotyczące poziomu życia.

"Ponad połowa badanych (57 proc.) sądzi, że w ciągu najbliższego roku jakość ich życia nie ulegnie zmianie. Z kolei odsetek osób, które przewidują, że za rok będzie im się żyło gorzej niż obecnie, jest taki sam jak odsetek optymistów w tym względzie (po 18 proc.)" - napisano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 grudnia 2013 roku na liczącej 910 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

fdu/ asa/

d15c9vz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d15c9vz