Trwa ładowanie...
d3qyk3m

KONSORCJUM STALI S.A. - Korekta Raportu bieżącego nr 5/2011 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających p...

KONSORCJUM STALI S.A. - Korekta Raportu bieżącego nr 5/2011 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA Konsorcjum Stali S.A. w dniu 18.01.2011 r. (5/2011)

Share
d3qyk3m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta Raportu bieżącego nr 5/2011 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA Konsorcjum Stali S.A. w dniu 18.01.2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), dokonuje korekty raportu bieżącego nr 5/2011 opublikowanego w dniu 18 stycznia 2011 r. W wyniku omyłki pisarskiej został błędnie podany w pkt. 6 raportu procent w ogólnej liczbie akcji Emitenta.Treść korygowana:"6. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK?ilość akcji oraz głosów z akcji - 350 000 sztuk, co stanowi 9,10% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 5,90% w ogólnej liczbie głosów."Treść prawidłowa:"6. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK?ilość akcji oraz głosów z akcji - 350 000 sztuk, co stanowi 9,10% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 5,93% w ogólnej liczbie głosów."Poniżej Emitent ponownie podaje treść raportu bieżącego nr 5/2011:Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn.
zm.), przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów obecnych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego w dniu 18 stycznia 2011 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich wraz z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz w ogólnej liczbie głosów:1. JANUSZ KOCLĘGA?liczba akcji oraz głosów z akcji - 883 283 sztuk, co stanowi 22,96% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 14,98% w ogólnej liczbie głosów.2. KRYSTYNA BORYSIEWICZ - liczba akcji oraz głosów z akcji - 816 980 sztuk, co stanowi 21,23% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 13,85% w ogólnej liczbie głosów.3. BARBARA DEMBOWSKA?liczba akcji oraz głosów z akcji - 816 980 sztuk, co stanowi 21,23% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 13,85% w ogólnej liczbie głosów.4. MAREK SKWARSKI?liczba akcji oraz głosów z akcji - 400 200 sztuk, co stanowi 10,40% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 6,79 % w ogólnej liczbie głosów.5. ROBERT WOJDYNA - liczba akcji
oraz głosów z akcji - 400 200 sztuk, co stanowi 10,40% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 6,79% w ogólnej liczbie głosów.6. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK?ilość akcji oraz głosów z akcji - 350 000 sztuk, co stanowi 9,10% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 5,93% w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qyk3m

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2011-01-19 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qyk3m

Podziel się opinią

Share
d3qyk3m
d3qyk3m