Trwa ładowanie...
dp4qeo1

KONSORCJUM STALI S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzi ...

KONSORCJUM STALI S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 6 maja 2015 roku. (6/2015)

Share
dp4qeo1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-14
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 6 maja 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 5/2015 Zarząd Konsorcjum Stali SA informuje o odwołaniu zwołanego na dzień 6 maja 2015 roku na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest brak informacji wynikających z art. 4023 § 1 pkt. 3) k.s.h., tj. pełnej dokumentacji, która powinna być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd Konsorcjum Stali SA ponownie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie niezwłocznie po zatwierdzeniu raportów rocznych przez biegłego rewidenta i ich publikacji ? o czym spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp4qeo1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-400 | | Zawiercie | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego 120 | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Robert Wojdyna Prezes Zarządu
2015-04-14 Marek Skwarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp4qeo1

Podziel się opinią

Share
dp4qeo1
dp4qeo1