Trwa ładowanie...
d14ao0w
d14ao0w
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Rejestracja zmian Statutu oraz zmiana adresu siedziby Emitenta (40/2014)

KONSORCJUM STALI S.A. - Rejestracja zmian Statutu oraz zmiana adresu siedziby Emitenta (40/2014)
Share
d14ao0w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu oraz zmiana adresu siedziby Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. (dalej "Emitent" lub ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2014 z dnia 29 października 2014 r., informuje że w dniu dzisiejszym, na podstawie pobranej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców powziął wiadomość, że w dniu 15 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, wynikające z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 29 października 2014 r. Zmianie uległ § 2 ust. 1 Statutu Spółki dotyczący siedziby Emitenta. Na skutek zarejestrowanych zmian nową siedzibą Emitenta jest miasto Zawiercie, zaś nowy adres siedziby Spółki przedstawia się niestępująco: ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie. Aktualna treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2014-11-21 RB_40 tekst jednolity Statutu.pdf Statut-tekst jednolity

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-462 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stężycka 11 11
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
522-00-04-379 001333637
(NIP) (REGON)
d14ao0w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Robert Wojdyna Prezes Zarządu
2014-11-21 Marek Skwarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14ao0w

Podziel się opinią

Share
d14ao0w
d14ao0w