Trwa ładowanie...
d1ww9fz
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA Konsorcjum S...

KONSORCJUM STALI S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA Konsorcjum Stali S.A. w dniu 15.06.2011 r. (30/2011)
Share
d1ww9fz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA Konsorcjum Stali S.A. w dniu 15.06.2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów obecnych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego w dniu 15 czerwca 2011 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich wraz z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym ZWZA oraz w ogólnej liczbie głosów: 1. JANUSZ KOCLĘGA ? liczba akcji oraz głosów z akcji - 883 283 sztuk, co stanowi 22,96% udziału w liczbie głosów na tym ZWZA oraz 14,98% w ogólnej liczbie głosów. 2. KRYSTYNA BORYSIEWICZ - liczba akcji oraz głosów z akcji - 816 980 sztuk, co stanowi 21,23% udziału w liczbie głosów na tym ZWZA oraz 13,85% w ogólnej liczbie głosów. 3. BARBARA DEMBOWSKA ? liczba akcji oraz głosów z akcji - 816 980 sztuk, co
stanowi 21,23% udziału w liczbie głosów na tym ZWZA oraz 13,85% w ogólnej liczbie głosów. 4. MAREK SKWARSKI ? liczba akcji oraz głosów z akcji - 400 200 sztuk, co stanowi 10,40% udziału w liczbie głosów na tym ZWZA oraz 6,79 % w ogólnej liczbie głosów. 5. ROBERT WOJDYNA - liczba akcji oraz głosów z akcji - 400 200 sztuk, co stanowi 10,40% udziału w liczbie głosów na tym ZWZA oraz 6,79% w ogólnej liczbie głosów. 6. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK ? ilość akcji oraz głosów z akcji - 350 000 sztuk, co stanowi 9,10% udziału w liczbie głosów na tym ZWZA oraz 5,93% w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-462 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stężycka 11
(ulica) (numer)
022 879 11 31 022 879 11 31
(telefon) (fax)
bz@ks.mail.pl www.konsorcjumstali.com.pl
(e-mail) (www)
522-00-04-379 001333637
(NIP) (REGON)
d1ww9fz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2011-06-15 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ww9fz

Podziel się opinią

Share
d1ww9fz
d1ww9fz