Trwa ładowanie...
d3u9rnh

KONSORCJUM STALI S.A. - Zawieszenie postępowania sądowego o zapłatę kary umownej przeciwko Bowim ...

KONSORCJUM STALI S.A. - Zawieszenie postępowania sądowego o zapłatę kary umownej przeciwko Bowim S.A. w wysokości 25.000.000,00 zł. (16/2014)

Share
d3u9rnh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zawieszenie postępowania sądowego o zapłatę kary umownej przeciwko Bowim S.A. w wysokości 25.000.000,00 zł.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta: ? Raport bieżący nr 42/2013 Złożenie pozwu o zapłatę kary umownej przeciwko Bowim S.A. w wysokości 25.000.000,00 zł. ? Raport nr 2/2014 - Zawarcie z BOWIM S.A. Aneksu nr 4 do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. ? Raport nr 2/2014/K - Korekta raportu bieżącego z dnia 24.01.2014r. dotyczącego zawarcia z BOWIM S.A. Aneksu nr 4 do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 marca 2014 r., pełnomocnik Emitenta otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy z dnia 19 lutego 2014 r., zgodnie z którym na zgodny wniosek stron postępowania Sąd zawiesił postępowanie z powództwa KONSORCJUM o zapłatę (sygn. akt XIV GC 2/14/JG) kary umownej w wysokości 25.000.000 złotych na podstawie pkt. 4.12 porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 roku. O wniesieniu powództwa Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u9rnh

| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-462 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stężycka 11 | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Robert Wojdyna Prezes Zarądu
2014-03-12 Marek Skwarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u9rnh

Podziel się opinią

Share
d3u9rnh
d3u9rnh