Trwa ładowanie...
dbi86bz

KONSORCJUM STALI S.A. - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały na NWZA oraz kandydata do...

KONSORCJUM STALI S.A. - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały na NWZA oraz kandydata do Rady Nadzorczej (1/2011)

Share
dbi86bz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały na NWZA oraz kandydata do Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał pismo Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, zgłaszające kandydaturę Pana Jerzego Wojdyny na członka Rady Nadzorczej oraz projekt stosownej uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 stycznia 2011 r., o którym Emitent informował raportem bieżącymnr 34/2010 opublikowanym w dniu 21 grudnia 2010 r.Jednocześnie wpłynęło oświadczenie Pana Jerzego Wojdyny, w którym poinformował Zarząd Emitenta o wyrażeniu zgody na kandydowanie.Życiorys Kandydata:Pan Jerzy Wojdyna posiada wykształcenie średnie, w 1953 r. ukończył Szkołę Handlowo-Finansową w Wołominie, a w 1963 zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim.Przebieg kariery zawodowej Pana Jerzego Wojdyny:1953-1955 Gminna Rada Narodowa w Klembowie?księgowy;1957-1962 Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie;1962-1963 Warszawskie Zakłady Mięsne?kontroler
w sekcji rozliczeń i kontroli;1963-1967 Gminna Spółdzielnia w Kobyłce?Zastępca Prezesa d.s. handlu;1967-1972 Radny Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrówku;1972-1998 Radny Gminy Klembów, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy;1967-1985 Gminna Spółdzielnia SCh w Klembowie?Zastępca Prezesa(do 1972) i Prezes;1985-1989 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Sekretarz Gminnego Zarządu w Wołominie;1989-1992 Kancelaria Sejmu RP?Sekretarz biura poselskiego;1990- obecnie własna działalność gospodarcza, wspólnik Budo-Market Spółka cywilna a następnie Budo-Market R. Wojdyna M. Skwarski, J. Wojdyna Spółka Jawna w Markach;2000-obecnie udziałowiec Konsorcjum Stali Sp. z o.o. a następnie akcjonariusz Konsorcjum Stali S.A.Ponadto w ciągu ostatnich pięciu lat oraz w chwili obecnej Pan Jerzy Wojdyna jest aktywnym inwestorem giełdowym, a jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach spółek giełdowych nie przekracza 5%.Pan Jerzy Wojdyna nie jest obecnie oraz w ciągu ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem
(rozumianym również jako udziałowiec lub akcjonariusz) w spółkach kapitałowych lub osobowych oprócz wyżej wymienionych.W ciągu ostatnich 5 lat Pan Jerzy Wojdyna nie sprawował funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek.Oprócz wskazanych wyżej, Pan Jerzy Wojdyna nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych.Według złożonego oświadczenia, Pan Jerzy Wojdyna nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności podstawowej, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem bycia wspólnikiem w Budo-Market R.Wojdyna, M. Skwarski, J. Wojdyna Spółka Jawna z siedzibą w Markach, której przedmiotem działalności jest sprzedaż materiałów budowlanych, w tym stali. Pan Jerzy Wojdyna nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Według złożonego oświadczenia, Pan Jerzy Wojdyna w ciągu ostatnich pięciu lat:?nie został skazany za przestępstwo
oszustwa;?nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny;?nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.Uzasadnienie:Pan Jerzy Wojdyna posiada rozległą wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie handlu wyrobami hutniczymi a przy tym dysponuje czasem pozwalającym mu w sposób właściwy wykonywać obowiązki członka Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2011-01-11_ RB 1_2011 Załącznik Uchwała.pdf | Propozycja treści uchwały | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbi86bz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2011-01-11 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbi86bz

Podziel się opinią

Share
dbi86bz
dbi86bz