Trwa ładowanie...
d2vady9

KONSORCJUM STALI S.A. - Zwołanie NWZA (34/2010)

KONSORCJUM STALI S.A. - Zwołanie NWZA (34/2010)

Share
d2vady9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-21
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zwołanie NWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH) (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz zgodnie § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 100 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 18 stycznia 2011 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Stężyckiej 11.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Załącznik nr 2.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
Załącznik nr 3.pdf Projekt teksu jednolitego Statutu Spółki
Załącznik nr 4.pdf Projekt teksu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Załącznik nr 5.JPG Opinia Rady Nadzorczej do projektów uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2010-12-21 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

Podziel się opinią

Share
d2vady9
d2vady9