Trwa ładowanie...
d4h29mq
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Kontynuacja ruchu w dół na eurodolarze

Zgodnie z oczekiwaniami, wczoraj niemal cała uwaga inwestorów na rynkach walutowych skupiła się na wydarzeniach w strefie euro, a dokładniej – na decyzji Europejskiego Banku Centralnego dotyczącej stóp procentowych oraz na późniejszych projekcjach ekonomicznych ECB, dotyczących gospodarki eurolandu.

Share
d4h29mq

Pogorszenie prognoz dynamiki PKB w eurolandzie

Szef ECB, Mario Draghi, poinformował wczoraj wczesnym popołudniem o obniżce przez bank prognoz wzrostu PKB strefy euro w przyszłym roku – według wyliczeń ECB, wzrost gospodarczy w 2013 r. ma wynieść od -0,9% do 0,3%. Oznacza to wyraźną obniżkę w stosunku do poprzedniej prognozy (od -0,4% do 1,4%). ECB obniżył także prognozy wzrostu gospodarczego w bieżącym roku – PKB ma spaść w tym okresie o 0,4-0,6%. Według przedstawicieli banku, dopiero druga połowa 2013 r. ma przynieść poprawę sytuacji gospodarczej w strefie euro. Pierwsze prognozy ECB dotyczące wzrostu gospodarczego w 2014 r. zakładają dynamikę PKB na poziomie 0,2-2,2%.

Jednocześnie, Mario Draghi poinformował o tym, że chociaż stopy procentowe zostały pozostawione na niezmienionym poziomie, to decyzję tę poprzedziła żywa dyskusja o możliwości ich obniżenia. Gdyby tak się stało, to stopa depozytowa, obecnie wynosząca 0%, spadłaby poniżej zera – w ten sposób ECB, narzucając de facto opłatę za utrzymywanie depozytów, mógłby zachęcić banki do lokowania swoich środków gdzie indziej. Mario Draghi, mówiąc o dyskusji na temat obniżki stóp, zasygnalizował, że w ECB nie ma jednolitego stanowiska dotyczącego dalszej polityki banku.

Prawdopodobna kontynuacja ruchu w dół na EUR/USD

W rezultacie informacji z ECB, wczoraj nastąpiła mocna przecena eurodolara, która sprowadziła kurs tej pary walutowej poniżej poziomu 1,30, naruszając w ten sposób wsparcie w postaci linii średnioterminowego trendu wzrostowego, trwającego na rynku eurodolara od połowy listopada.

d4h29mq

Po krótkiej konsolidacji podczas sesji azjatyckiej, dzisiaj rano kurs EUR/USD kontynuuje ruch na południe. Na razie wartość tej pary walutowej dotarła do technicznego wsparcia w rejonie 1,2920, jednak spadki będą prawdopodobnie kontynuowane. Przebicie wspomnianej linii trendu spadkowego w dół może być początkiem głębszej korekty.

Dzisiaj dane z rynku pracy w USA

Scenariuszowi dalszych spadków kursu eurodolara mogą zagrażać dzisiejsze dane makro. Po południu mają zostać opublikowane listopadowe dane z amerykańskiego rynku pracy, a wśród nich – stopa bezrobocia oraz zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Prognozy rynkowe pokazują, że oczekuje się dość słabych danych, głównie ze względu na skutki huraganu Sandy. Wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym ma wynieść 90-100 tysięcy osób, podczas gdy w październiku było to 171 tysięcy.

Złe informacje z amerykańskiego rynku pracy prawdopodobnie odbiłyby się negatywnie na wartości dolara, co z kolei doprowadziłoby do ruchu wzrostowego na wykresie EUR/USD. Taki ruch mógłby być jednak krótkotrwały, bo zła sytuacja na rynku pracy w USA jest już w dużej mierze zdyskontowana przez inwestorów.

[ Zobacz cały komentarz wraz z wykresami

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/30318/20121207_raport_dzienny_fx.pdf )

d4h29mq

Dorota Sierakowska
analityk

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d4h29mq

Podziel się opinią

Share
d4h29mq
d4h29mq