Trwa ładowanie...
d4b6o4d
espi

KOPAHAUS - Korekta raportu 1/2015 - brak podstawy prawnej. (2/2015) - EBI

KOPAHAUS - Korekta raportu 1/2015 - brak podstawy prawnej. (2/2015)

Share
d4b6o4d

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu 1/2015 - brak podstawy prawnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. z siedzibą w Barlinku ("Emitent", "Spółka") przekazuje korektę raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 05.01.2015r. Przyczyną korekty jest brak podstawy prawnej raportu bieżącego. Prawidłowa treść raportu: Zgodnie z informacją złożoną przez Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka ta przejęła na własność 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki Kopahaus S.A. z siedzibą w Barlinku, stanowiących wcześniej własność Pana Grzegorza Kopaczewskiego. Przejęcie akcji nastąpiło zgodnie z umowami zastawów rejestrowych, zawartymi pomiędzy Panem Grzegorzem Kopaczewskim a Impera Capital S.A.. Pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. (doręczone 23 grudnia 2014 r.) Impera Capital S.A. wystąpiła do zarządu Kopahaus S.A. z wnioskiem o wpis Spółki jako akcjonariusza do księgi akcyjnej i wydanie zaktualizowanych odcinków zbiorowych akcji, w stosunku do akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A spółki Kopahaus S.A.. O niniejszym wniosku
poinformowany został dotychczasowy właściciel akcji serii A jako osoba zainteresowana. W dniu 5 stycznia 2014 r. zarząd spółki Kopahaus S.A. otrzymał wniesiony zgodnie z art. 341 § 4 kodeksu spółek handlowych sprzeciw Pana Grzegorza Kopaczewskiego jako osoby zainteresowanej. Zgodnie z treścią art. 341 § 4 kodeksu spółek handlowych zgłoszenie pisemnego sprzeciwu w wymaganym prawem terminie powoduje wstrzymanie zmiany wpisu w księdze akcyjnej. W związku ze złożeniem przez Pana Grzegorza Kopaczewskiego jako osobę zainteresowaną sprzeciwu we właściwym terminie zarząd Kopahaus S.A. wstrzymał się od dokonania zmiany wpisu w księdze akcyjnej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b6o4d

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Kopaczewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b6o4d

Podziel się opinią

Share
d4b6o4d
d4b6o4d