Trwa ładowanie...
d2r00b0
espi

Kopahaus S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ...

Kopahaus S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. (8/2012)
Share
d2r00b0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kopahaus S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd KB Kopahaus S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Metope Finance Limited, o następującej treści: Na podstawie art. 69 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.1539 z póź. zm.) spółka METOPE FINANCE LIMITED z siedzibą w Nikozji ("METOPE FINANCE LIMITED") zarejestrowana pod numerem 279969, zawiadamia iż, w wyniku zawarcia dwóch transakcji pakietowych poza rynkiem regulowanym w dniu 7 sierpnia 2012 roku, zaangażowanie METOPE FINANCE LIMITED uległo zmianie. Przed transakcją, spółka METOPE FINANCE LIMITED posiadała 21 287 000 akcji KOPAHAUS SA, które stanowiły 40,55 % udziału w kapitale i dawały prawo do 21 287 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
co stanowiło 37,02% w głosach na walnym zgromadzeniu. W wyniku rozliczenia zawartej transakcji, spółka METOPE FINANCE LIMITED posiada 18 995 214 akcji KOPAHAUS SA, które stanowią 36,18 % udziału w kapitale i dają prawo do 18 995 214 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,04 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Spółka informuje, iż nie posiada spółek zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Spółka METOPE FINANCE LIMITED nie wyklucza zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Korporacja Budowlana Kopahaus S.A.
(pełna nazwa emitenta)
Kopahaus S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
74-320 Barlinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Okrętowa 8
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
biuro@kopahaus-barlinek.pl www.kopahaus-barlinek.pl
(e-mail) (www)
597-167-47-55 320348853
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Grzegorz Kopaczewski Prezes Zarządu
2012-08-08 Marta Wis V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2r00b0

Podziel się opinią

Share
d2r00b0
d2r00b0