Trwa ładowanie...
dbxqgld

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX-PBSZ S.A. z Jastrzębską Spółką Węg...

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX-PBSZ S.A. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (139/2012)

Share
dbxqgld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 139 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX-PBSZ S.A. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 07.12.2012 r. powziął informację o wpływie do spółki KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu (jednostka zależna od Emitenta) podpisanego aneksu nr 3 z dnia 27.11.2012 r. do umowy zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Stronami przedmiotowej umowy z dnia 02.02.2010r. są konsorcjum firm: KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (Lider), Przedsiębiorstwo Robót Górniczych "ROW" Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju (Konsorcjant) jako Wykonawca oraz Jastrzębska Spółka Węglową S.A. KWK "Budryk" jako Zamawiający, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 17/2010 z dnia 05.02.2010 r. oraz RB Nr 57/2012 z dnia 04.04.2012 r. Na mocy przedmiotowego aneksu okres realizacji umowy został zwiększony z 33 miesięcy od daty protokolarnego przekazania frontu robót, jednak nie dłużej niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy do 34,5 miesięcy od daty protokolarnego przekazania frontu robót, jednak nie dłużej niż 35,5 miesiąca od
daty zawarcia umowy. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbxqgld

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2012-12-07 Andrzej Meder Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbxqgld

Podziel się opinią

Share
dbxqgld
dbxqgld