Trwa ładowanie...
d5wo5vd
d5wo5vd
espi

KOPEX S.A. - Umowy krajowe spółek GK KOPEX. (37/2011)

KOPEX S.A. - Umowy krajowe spółek GK KOPEX. (37/2011)
Share
d5wo5vd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy krajowe spółek GK KOPEX. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wpływie w dniu 04.04.2011r. do Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. w Zabrzu (jednostka zależna od Emitenta) dwóch podpisanych umów z jednostkami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju o łącznej wartości 9.663.280,00 zł + VAT.Przedmiotem pierwszej umowy jest najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego typu KSW-880EU/1 kV wraz z osprzętem dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka". Przedmiotem drugiej umowy jest najem kombajnu ścianowego typu KSW-460NE dla JSW S.A. KWK "Jas-Mos".Okres realizacji pierwszej umowy 1320 dni. Okres realizacji drugiej umowy 164 dni.Pozostałe warunki obydwu umów nie odbiegają od stosowanych dla tego rodzaju umów.Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest między innymi faktem relatywnie dużej wartości zwartych umów i wpływem na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta. W okresie ostatnich 12 miesięcy
jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 117.407 tys. PLN jednakże przedmiotowe umowy nie spełniają kryteriów znaczącej umowy w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami), jednakże w ocenie Zarządu Emitenta przedmiotowe zdarzenie stanowi informację poufną w rozumieniu Art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu
2011-04-04 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5wo5vd

Podziel się opinią

Share
d5wo5vd
d5wo5vd