Trwa ładowanie...
d22ojhe
espi

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Powołanie Komitetu Audytu (4/2013)

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Powołanie Komitetu Audytu (4/2013)
Share
d22ojhe
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Powołanie Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie (dalej: "Emitent"), informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 25 stycznia 2013 roku działając na podstawie Art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 07.05.2009r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z dnia 22.05.2009 r. z późn. zm.) (dalej: "Ustawa"), powołała ze swego grona Komitet Audytu w następującym składzie: Adam Skowroński ? Członek Komitetu Audytu, Tomasz Sznajder ? Członek Komitetu Audytu, Henryk Torbicki ? Członek Komitetu Audytu. Członkiem Komitetu Audytu spełniającym warunki niezależności i posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, przewidziane w Ustawie jest Pan Henryk Torbicki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
(pełna nazwa emitenta)
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-110 Krokowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Budowlana, Kartoszyno 3
(ulica) (numer)
058 670 60 55 058 670 60 55
(telefon) (fax)
sekretariat@kbdom.eu www.kbdom.eu
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)
d22ojhe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Małgorzata Dzięgielewska Członek Zarządu
2013-01-25 Adam Stroniawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe