Trwa ładowanie...
d1uwh4c

KPMG: odejście prezesa oznacza spadek wyceny rynkowej spółki o 4 proc.

Odejście prezesa spółki skutkuje spadkiem jej wyceny rynkowej średnio o niemal 4 proc. Bardziej cierpią na tym niewielkie firmy o kapitalizacji poniżej 150 mln zł niż wielkie przedsiębiorstwa, w których łatwiej znaleźć następcę prezesa - wynika z analizy firmy KPMG.

Share
d1uwh4c

KPMG przeanalizowało 50 przypadków odejść prezesów ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w latach 2005-2014. Z analizy wynika, że odejście skutkowało spadkiem wyceny rynkowej przedsiębiorstwa średnio o prawie 4 proc. Spośród 50 przeanalizowanych spółek spadek kursu akcji nastąpił w przypadku 30 z nich, a zmniejszenie ich wyceny rynkowej było silnie zróżnicowane i wyniosło od 1 proc. do 29 proc.

KPMG w swojej analizie powołuje się też na przykłady spoza polskiego rynku. "Gdy w 2010 roku z Hewlett-Packard odszedł Mark Hard, wartość rynkowa spółki spadła o 9,7 proc. Innym znanym przykładem jest rezygnacja Steve'a Jobsa ze stanowiska dyrektora generalnego Apple w 2011 roku, która przełożyła się na spadek kapitalizacji giełdowej przedsiębiorstwa o 5,1 proc., czyli o 17,7 mld USD. W bieżącym roku na uwagę zasługuje przypadek prezesa Mattel, Bryana Stocktona. Informacja o jego odejściu spowodowała spadek kursu akcji największego producenta zabawek na świecie o 5,2 proc." - wskazuje, cytowany w komunikacie przekazanym w środę PAP, Tomasz Wiśniewski, partner w dziale doradztwa finansowego KPMG w Polsce.

Spółki przeanalizowano pod kątem trzech wymiernych czynników decydujących o kierunku i stopniu reakcji rynku, tj. rodzaju rezygnacji, wielkości spółki i liczby członków zarządu. W badaniu wyróżniono dwa możliwe rodzaje rezygnacji prezesa z piastowanej funkcji - odejście dobrowolne i przymusowe. Rezygnacja dobrowolna skutkowała spadkiem wyceny rynkowej spółki średnio o 6,7 proc., podczas gdy odejście przymusowe średnio nie wpływało na zmianę kapitalizacji giełdowej przedsiębiorstwa. Takie wyniki można uzasadnić faktem, że odejścia przymusowe są często następstwem konfliktów lub pogorszenia się sytuacji finansowej spółki.

d1uwh4c

Przedsiębiorstwa objęte analizą KPMG podzielono również na cztery grupy pod względem ich kapitalizacji giełdowej w dzień ogłoszenia informacji o rezygnacji kluczowej osoby. Wyniki analizy wskazały na istotną zależność pomiędzy wielkością spółki a spadkiem wartości rynkowej z tytułu utraty kluczowej osoby. Średni poziom tego spadku w grupie spółek o najniższej kapitalizacji (poniżej 150 mln zł), wyniósł 7,4 proc. i był o 6,7 punktów procentowych wyższy od średniej z grupy o kapitalizacji powyżej 5 mld zł.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. Zatrudnia ponad 162 tys. pracowników w 155 krajach. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1,2 tys. osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

d1uwh4c

Podziel się opinią

Share
d1uwh4c
d1uwh4c