Trwa ładowanie...
d42tjau
d42tjau
espi

KPPD - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (5/2013)

KPPD - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (5/2013)
Share
d42tjau

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KPPD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA przesyła wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Użyte skróty: RB nr/rok - raport bieżący; SA-Q nr/rok - raport kwartalny; SA-P - raport półroczny; SA-R - raport roczny. Wykaz został sporządzony chronologicznie. Nr i rodzaj Data Temat raportu publikacji RB 1/2012 - 12.01.2012 - Dostawy surowca w I połowie 2012 r. - umowa z RDLP Szczecin RB 2/2012 - 12.01.2012 - Inwestycja w Kaliszu Pomorskim RB 3/2012 - 18.01.2012 - Dostawy surowca w I połowie 2012 r. - umowa z RDLP Piła. RB 4/2012 - 18.01.2012 - Terminy raportów okresowych w 2012 r. RB 5/2012 - 20.01.2012 - Umowa o kredyt obrotowy z bankiem BGŻ SA. RB 6/2012 - 03.02.2012 - Odpowiedź KPPD na roszczenia Scantec Industrieanlagen GmbH. SA-R 2011 - 20.03.2012 - Raport roczny 2011. RB 7/2012 - 26.03.2012 - Sprzedaż ZBM MADREW w Szczecinku. RB 8/2012 - 28.03.2012 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. RB 9/2012 - 30.03.2012 - Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA. RB 10/2012
- 03.04.2012 - Zawiadomienia od TLH Austria i od TLH Polska o nabyciu akcji. RB 11/2012 - 10.04.2012 - Inwestycja w Kaliszu Pom. - umowa na montaż sortowni. RB 12/2012 - 25.04.2012 - Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA. RB 13/2012 - 26.04.2012 - Zmiana zabezpieczeń do umowy o kredyt inwestycyjny z bankiem Pekao SA. RB 14/2012 - 27.04.2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31.05.2012 r. RB 15/2012 - 27.04.2012 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2012 r. RB 16/2012 - 08.05.2012 - Zmiany w porządku obrad ZWZ w dn. 31.05.2012 r. na wniosek akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. RB 17/2012 - 08.05.2012 - Wybór biegłego rewidenta. RB 18/2012 - 10.05.2012 - Zmiana treści projektu uchwały nr 02/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 w związku ze zmianą porządku obrad. SA-Q 1/2012 - 15.05.2012 - Raport za I kwartał 2012 r. RB 19/2012 - 29.05.2012 - Pożar w ZPD Świerczyna. RB 20/2012 - 31.05.2012 - Aneks
do umowy o kredyt obrotowy z bankiem BGŻ. RB 21/2012 - 31.05.2012 - Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 31.05.2012 r. RB 22/2012 - 31.05.2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dn. 31.05.2012 r. RB 23/2012 - 31.05.2012 - Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. RB 24/2012 - 04.06.2012 - Likwidacja ZBM Madrew w Szczecinku. RB 25/2012 - 12.06.2012 - Funkcje w Radzie Nadzorczej. RB 26/2012 - 13.06.2012 - Wykreślenie ZBM Madrew z KRS. RB 27/2012 - 14.06.2012 - Dostawy surowca w II połowie 2012 r. - umowa z RDLP Szczecinek. RB 28/2012 - 03.07.2012 - Aneks do umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA. RB 29/2012 - 10.07.2012 - Dostawy surowca w II połowie 2012 r. - umowa z RDLP Szczecinek. RB 30/2012 - 11.07.2012 - Dostawy surowca w II połowie 2012 r. - umowy z RDLP Szczecin. RB 31/2012 - 18.07.2012 - Umowa ubezpieczenia z STU Ergo Hestia SA. RB 32/2012 - 23.07.2012 - Dostawy surowca w II połowie 2012 r. - umowy z RDLP Piła. SA-P 2012 -
31.08.2012 - Raport za I półrocze 2012 r. RB 33/2012 - 24.09.2012 - Odnowienie umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA. RB 34/2012 - 13.11.2012 - Porozumienie z firmą Scantec Industrieanlagen GmbH. SA-Q 3/2012 - 14.11.2012 - Raport za III kwartał 2012 r. RB 35/2012 - 07.12.2012 - Odnowienie umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA. RB 36/2012 - 11.12.2012 - Inwestycja w Kaliszu Pom. - umowa na wykonanie układu sterowania maszynami. RB 37/2012 - 28.11.2012 - Dostawy surowca w 2013 r. - umowa z RDLP Szczecinek. RB 38/2012 - 28.12.2012 - Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA. Dodatkowo informujemy, że raporty Spółki przekazywane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki: http://www.kppd.pl oraz na stronach dedykowanych KPPD w serwisie GPW/PAP: http://www.gpwinfostrefa.pl Oryginały raportów dostępne są w Biurze Spółki w Szczecinku, ul. Waryńskiego 2. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulica) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
kppd@kppd.pl www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)
d42tjau

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2013-03-27 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42tjau

Podziel się opinią

Share
d42tjau
d42tjau