Trwa ładowanie...
d3lughv

KPRM ws. konferencji minister Radziszewskiej (komunikat)

...

Share
d3lughv

15.09. Warszawa - KPRM informuje:

W dniu 16 września br. (piątek) o godz. 13.15 w sali Zegarowej KPRM odbędzie się spotkanie pani Elżbiety Radziszewskiej, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, sekretarz stanu w KPRM, dotyczące spotkania podsumowującego realizację projektu: "Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni dla kobiet w miejscowości El Hajeb (Maroko)".

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Społecznego, Rodziny i Solidarności Maroka, przebywający z wizytą szkoleniową w Warszawie.

d3lughv

Obecny będzie także prof. Bronisław Misztal, sekretarz wykonawczy Wspólnoty Demokracji, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Fundacji Centrum Praw Kobiet, Fundacji Pomocy Kobietom i Dzieciom, Fundacji La Strada, Pogotowia "Niebieska Linia", przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji oraz Rzecznika Praw Dziecka i Urzędu Miasta st. Warszawy.

Realizacja projektu jest wynikiem polsko-marokańskiej współpracy w dziedzinie społecznej, zapoczątkowanej wizytą pani Nouza Skalli, minister rozwoju społecznego rodziny i solidarności Królestwa Maroka, która w maju 2010 r. gościła w Polsce na zaproszenie pani minister Elżbiety Radziszewskiej. Celem projektu jest wybudowanie, wyposażenie i przeszkolenie personelu ośrodka położonego w miejscowości El Hajeb w górach Atlasu. Ośrodek ma stanowić schronienie i miejsce reintegracji społecznej kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji, głównie ofiar przemocy domowej, handlu ludźmi oraz prostytucji.

Projekt finansowany jest z funduszy rozwojowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Realizowany jest przez Ambasadę RP w Rabacie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Społecznego, Rodziny i Solidarności Królestwa Maroka i w partnerstwie z pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania.

W ramach wspólnego projektu został wybudowany i wyposażony ośrodek. Elementem projektu jest również szkolenie 10-osobowej grupy specjalistów (terapeutów i pracowników ośrodka, pracujących bezpośrednio z ofiarami przemocy przedstawicieli władz prowincji, na terenie którego znajduje się ośrodek, oraz Ministerstwa Rozwoju Społecznego, Rodziny i Solidarności Maroka), która w dniach 11-17 września br. przebywa w Warszawie. Za szkolenie to odpowiada pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania.

d3lughv

Zajęcia szkoleniowe prowadzą specjaliści z Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz organizacji pozarządowych: Fundacji Pomocy Kobietom i Dzieciom, Centrum Praw Kobiet, Fundacji La Strada oraz Pogotowia "Niebieska Linia". Wykład na temat "Wewnętrznych wyzwań dla demokracji" wygłosił także prof. Bronisław Misztal, dyrektor wykonawczy Wspólnoty Demokracji.

W ramach szkolenia miały miejsce także wizyty w kilku specjalistycznych ośrodkach: Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy, Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodku Pomocy Społecznej. Działania w ramach projektu świadczą, że Polska uczestniczy także w budowaniu relacji społecznych, wspieraniu materialnym i edukacyjnym partnerów z regionu Afryki Północnej, wnosząc w ten sposób wkład w rozwój partnerstwa eurośródziemnomorskiego w ramach procesu barcelońskiego.

Dodatkowe informacje na temat spotkania: Marek Kryński, e-mail: marek.krynski@kprm.gov.pl, tel. (22) 694 68 05.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d3lughv

Podziel się opinią

Share
d3lughv
d3lughv