Trwa ładowanie...
d245g3j
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Krajowe dane w kalendarzu, jednak to Grecja ponownie będzie najważniejsza

Początek nowego tygodnia na rynku złotego przynosi stabilizacje notowań polskiej waluty w okolicach piątkowych zamknięć. Inwestorzy wyceniają złotego następująco: 4,1080 PLN za euro, 3,1725 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4124 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu nieznacznie wzrosły do poziomu 4,232% w przypadku obligacji 10-letnich.

Share
d245g3j

Miniony tydzień na złotym przyniósł umocnienie się polskiej waluty w rejon 4,1050 EUR/PLN, a więc w okolice maksimów na polskiej walucie wyznaczonych na początku listopada. PLN wsparty został na rynku przez kwotowania eurodolara, który po wzrostowym tygodniu znalazł się tuż poniżej 1,30 EUR/USD. Złoty okazał się najmocniejszą walutą koszyka CEE w zeszłym tygodniu – przez większą część handlu liderował węgierski forint, jednak piątkowa decyzja S&P o obniżeniu ratingu dla Węgier przyniosła gwałtowny impuls deprecjacyjny na forincie. Miniony tydzień upłynął pod znakiem umiarkowanie pozytywnych nastrojów na rynkach, głównie z uwagi na zapewnienia Niemiec, iż w poniedziałek uzgodniona zostanie pomoc finansowa dla Grecji. Na bazie ruchu na szerokim rynku zyskiwał również złoty, gdzie inwestorzy wydają się czekać na dodatkowe potwierdzenie możliwego kontynowania obniżek stóp procentowych po grudniu.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane fundamentalne z Polski dotyczące sprzedaży detalicznej za październik (godz. 10:00 oczek. 4,00% r/r) oraz stopy bezrobocia (godz. 10:00, oczek 12,5% r/r). Szczególnie interesująca wydaje się publikacja dotycząca sprzedaży detalicznej, która wedle oczekiwań rynkowych ma odbić po kiepskim odczycie za wrzesień (oczek. 5,00% publikacja 3,1% r/r). Pomimo, iż dzisiejsze wskazania stanowić będą klarowny opis dynamiki gospodarczej w Polsce to ich wpływ na notowania złotego może być jedynie krótkoterminowy – rynek spodziewa się obniżenia kosztu kredytu w grudniu o 25pb., a pod znakiem zapytania stoją dopiero kolejne decyzje w nowym roku. Dużo większe znacznie dla złotego będzie miało oczekiwane wypracowanie porozumienia ws. pomocy finansowej dla Grecji przez EBC/MFW oraz ministrów Strefy Euro.

Z rynkowego punktu widzenia w trakcie porannego handlu na szerokim rynku widzimy niewielką próbę realizacji części zysków z poprzedniego tygodnia, która może znaleźć odzwierciedlenie również na notowaniach złotego. Potencjalny opór stanowić będzie zakres 4,1250 EUR/PLN. W dalszej części sesji ok. godz. 10:00 należy spodziewać się lekkiego umocnienia polskiej waluty po krajowych danych ww., jednak wpływ publikacji będzie najprawdopodobniej krótkotrwały, a inwestorzy wyczekiwać będą już doniesień ws. pomocy finansowej dla Grecji. Spełnienie zapowiedzi polityków – czyli przekazanie jednej sumarycznej transzy o wartości ok. 44 mld EUR bez kolejnych odpisów na greckim długu – powinno przynieść wystąpienie pozytywnego impulsu na notowaniach EUR/USD oraz testu zakresu 4,10 EUR/PLN na złotym i próby wyłamania miesięcznych maksimów.

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

d245g3j

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d245g3j

Podziel się opinią

Share
d245g3j
d245g3j