Trwa ładowanie...
d3vfh0d

Kraków/Można zgłaszać pomysły na rewitalizację Starego Miasta, Zabłocia i "starej" Nowej Huty

Do 12 września krakowskie instytucje kultury, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i szkoły wyższe mogą zgłaszać swoje pomysły na rewitalizację trzech obszarów: Stare Miasto-Kazimierz, Zabłocia i starej części Nowej Huty.

Share
d3vfh0d

Najlepsze projekty mają szansę trafić do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

"Chodzi nam o takie inicjatywy, które polepszają jakość życia mieszkańców" - mówiła w piątek dziennikarzom zastępca prezydenta Krakowa ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba.

Jak podkreśliła pomysłów nie mogą zgłaszać pojedyncze osoby, nie chodzi też o zadania tak drobne jak np. remont chodnika. Ale już remont wszystkich podwórek na osiedlu lub utworzenie parku na terenach, gdzie jest mało zieleni, może wpłynąć na poprawę życia w całej dzielnicy.

W zeszłym roku zmieniły się w Polsce przepisy dotyczące rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Urząd Miasta Krakowa przystąpił do aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji.

d3vfh0d

Przeanalizowano sytuację we wszystkich dzielnicach Krakowa pod kątem m.in. spadku liczby mieszkańców, bezrobocia, starzenia się społeczności lokalnej, liczby mieszkań zadłużonych i eksmisji, liczby przestępstw. W oparciu o te dane wyznaczono wskaźnik degradacji społecznej i wskazano trzy obszary wymagające interwencji. To: Stare Miasto - Kazimierz - obszar 235 ha, który wciąż się wyludnia i gdzie zdiagnozowano problemy bezrobocia, ubóstwa, przestępczości i deficyt terenów zielonych; Stare Podgórze- Zabłocie z podobnymi kłopotami, co Stare Miasto i z deficytem usług dla mieszkańców oraz teren najstarszej części Nowej Huty wraz z Łąkami Nowohuckimi, charakteryzujący się dużym bezrobociem, spadkiem liczby i starzeniem się mieszkańców oraz słabym potencjałem lokalnych przedsiębiorstw.

Grupy krakowian (instytucje kultury, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, przedsiębiorcy i szkoły wyższe, Kościoły), które mają pomysł, jak to zmienić mogą do 12 września zgłaszać swoje projekty. Jakie wymogi musza one spełniać, by trafiły do Miejskiego Programu Rewitalizacji, będzie się można dowiedzieć z instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej www.rewitalizacja.krakow.pl lub w Miejskim Centrum Dialogu. Drobne projekty będą łączone w większe, które mają szansę zdobyć dofinansowanie.

Pieniądze na realizację konkretnych inicjatyw władze miasta chcą pozyskać m.in. z funduszy UE. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-20 do podziału w drodze konkursu między siedem największych miast regionu na rewitalizację przeznaczono 45 mln euro. "Mam nadzieję, że Kraków przygotuje takie grupy projekty, które na tyle zainteresują udzielających dofinansowania, że będziemy beneficjantami tych środków" - mówiła Koterba.

d3vfh0d

Podziel się opinią

Share
d3vfh0d
d3vfh0d