Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

KREDYT INKASO S.A. - Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii E. (87/2...

KREDYT INKASO S.A. - Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii E. (87/2010)
Share
dzo2aw7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 87 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii E.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 listopada 2010 r. o następującej treści:"Informujemy, że w dniu 26 listopada 2010 roku w Krajowy Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:Emitent: KREDYT INKASO S.A.;Kod ISIN: PLKRINK00014;Liczba zarejestrowanych papierów wartościowych: 3.000.000 akcji;Uchwała Zarządu KDPW S.A.: Nr 730/10 z dnia 22.11.2010 r.;Przejęcie PDA?kod ISIN: PLKRINK00030;Łączna liczba papierów po rejestracji: 8.816.009."

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Legal basis: art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering–current and periodic informationSubject: registration of series E shares in the National Depository forSecurities.Contents:Acting pursuant to art. 34 section 1 item 1 of the Ordinance of theMinister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodicinformation published by issuers of securities (Journal of Laws, No.184, item 1539 with later amendments), the Management Board of KredytInkaso Spółka Akcyjna with the registeredoffice in Zamość informs thattoday it has received the Communication from the Operations Departmentof the National Depository for Securities dated 24 November 2010 withthe following contents:„We inform that on 26 November 2010, in the National Depository forSecurities the registration of the listed below securities shall takeplace:ISSUER: KREDYT INKASO S.AISIN Code: PLKRIMK00014Number of registered securities: 3,000,000 sharesResolution of the Management Boardof the National Depository forSecurities No. Nr
730/10 dated 22.11.2010Expiration of rights to shares with ISIN: PLKRINK00030 codeTotal number of securities after registration: 8,816,009.” | |

dzo2aw7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
22-400 Zamość
(kod pocztowy) (miejscowość)
Okrzei 32
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7