Trwa ładowanie...
d3te2n0

Kredyt Inkaso wyemitowało 40 tys. obligacji serii Z o wartości nom. 40 mln zł

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Kredyt Inkaso przydzieliło  40 tys. obligacji serii Z o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej, podała spółka.

Share
d3te2n0

"Spółka wyemitowała 40 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł. Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu. Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów"- czytamy w komunikacie.

Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, podano także.

KI podało, że wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę stawki WIBOR3M oraz marży odsetkowej w wysokości 460 punktów bazowych. Okres zapadalności obligacji wynosi cztery lata, a dzień wykupu obligacji nastąpi 16 lutego 2020 roku.

"Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych (16 maja 2016 r., 16 sierpnia 2016 r., 16 listopada 2016 r., 16 lutego 2017 r., 16 maja 2017 r., 16 sierpnia 2017 r., 16 listopada 2017 r., 16 lutego 2018 r. 16 maja 2018 r., 16 sierpnia 2018 r., 16 listopada 2018 r., 16 lutego 2019 r. 16 maja 2019 r., 16 sierpnia 2019 r., 16 listopada 2019 r., 16 lutego 2020 r."- czytamy dalej.

d3te2n0

Spółka podała, że wartość zaciągniętych przez nią zobowiązań na 31 grudnia 2015 r. wynosi: 300 225 985,91 zł.

"Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych emitenta" - podało KI.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)

d3te2n0

Podziel się opinią

Share
d3te2n0
d3te2n0