Trwa ładowanie...

Kredyt we frankach w BPH. Prezes UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie

Kolejny istotny pogląd prezesa UOKiK w sprawie kredytu frankowego. Tym razem dotyczy Banku BPH. Chodzi o postępowanie o spłatę należności wynikających z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany frankiem szwajcarskim.

Share
Kredyt we frankach w BPH. Prezes UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie
Źródło: WP.PL, Fot: Piotr Jedzura/REPORTER
d2m7jc2

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotny pogląd Sądowi Okręgowemu w Nowym Sączu, przed którym toczy się postępowanie o spłatę należności wynikających z umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego frankiem szwajcarskim. "Bank BPH wypowiedział konsumentowi umowę kredytu, żąda jego zapłaty w pozostałej do uregulowania części. Klient domaga się natomiast uznania klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie za niedozwolone. Miały one, w jego opinii, zawyżać wysokość rat" - poinformował UOKiK w komunikacie.

Z informacji Urzędu wynika, że wniosek o wydanie istotnego poglądu w sprawie złożył konsument. Urząd poparł jego stanowisko. Kwestionowane postanowienia dotyczą wyliczenia i przeliczania salda kredytu, sposobu wyliczania kursu kupna sprzedaży franka szwajcarskiego oraz spłaty rat w tej walucie. Wskazane przez kredytobiorcę klauzule są - zdaniem urzędu - niedozwolone. Pozwalają bankowi jednostronnie ustalać wysokość świadczeń. BPH, w oparciu o stosowane klauzule waloryzacyjne, może korygować wartość kursu kupna i sprzedaży waluty o marżę, której wysokość oraz sposób obliczenia nie wynikają z umowy.

d2m7jc2

W ocenie Prezesa UOKiK, uznanie przez sąd podważanych postanowień umowy zawartej z bankiem za niedozwolone może prowadzić do nieważności umowy kredytu. Nie ma możliwości zastąpienia kwestionowanych postanowień przepisami ustawy czy też zmiany ich treści przez sąd. Jednak stwierdzenie nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni akceptuje takie rozwiązanie.

Prezes UOKiK może wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych.

Istotny pogląd w sprawie to pisemne stanowisko Prezesa UOKiK, w którym Urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. UOKiK zaznaczył, że z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw.

Poprzedni istotny pogląd w sprawie prezes UOKiK wydał 3 lutego. Tamta sprawa dotyczyła kredytu frankowego wziętego w mBanku.

d2m7jc2

Podziel się opinią

Share
d2m7jc2
d2m7jc2