Trwa ładowanie...
d1m2yrb

KREDYTB - Podpisanie umów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (3/2011)

KREDYTB - Podpisanie umów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (3/2011)

Share
d1m2yrb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYTB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Banku S.A. (Bank) informuje, że uzyskał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu potwierdzenie podpisania z dniem 3 lutego 2011 r. dwóch umów, na mocy których Kredyt Bank S.A. pozyskał dwie linie kredytowe w kwotach stanowiących równowartość 50 milionów EUR oraz 100 milionów EUR.W ramach powyższych linii kredytowych Bank może pozyskiwać środki finansowe w transzach o terminach spłaty 7 lat w przypadku spłaty jednorazowej i do 10 lat w przypadku spłaty w ratach.Oprocentowanie pozyskanych środków finansowych oparte będzie, w zależności od waluty ciągnienia, o 3 miesięczne stawki WIBOR/EURIBOR/LIBOR.Pozyskane przez Bank środki finansowe będą zabezpieczone zastawem finansowym na posiadanych przez Bank obligacjach wyemitowanych przez Skarb Państwa.Środki pozyskane w oparciu o umowę w kwocie stanowiącej równowartość 100 milionów EUR będą przeznaczane na finansowanie transakcji kredytowych zawieranych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.Z kolei w przypadku umowy w kwocie
stanowiącej równowartość 50 milionów EUR, środki finansowe będą przeznaczane dla potrzeb finansowania podmiotów instytucjonalnych realizujących projekty inwestycyjne między innymi w zakresie: infrastruktury, energii odnawialnej, ochrony środowiska.Łączna wartość podpisanych umów przekracza 10% kapitałów własnych Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | KREDYT BANK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYTB | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | KASPRZAKA | | 2/8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 634 54 00 | | 022 634 53 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@kredytbank.pl | | www.kredytbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5270204057 | | 006228968 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Piotr Sztrauch Wiceprezes Zarządu Banku
2011-02-09 Konrad Anczaruk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb