Trwa ładowanie...
dbygpqh
espi

KREDYTB - Proponowana dywidenda (10/2011)

KREDYTB - Proponowana dywidenda (10/2011)
Share
dbygpqh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
KREDYTB
Temat
Proponowana dywidenda
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2011 z dnia 22 marca 2011 r. Zarząd Kredyt Banku informuje, że Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2011 r. zatwierdziła projekt Uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 r. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A..Powyższy projekt Uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok zakłada przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwoty w wysokości 0,37 zł brutto na jedną akcję. Łączna proponowana kwota dywidendy wyniesie 100.513.785,60 PLN, a do dywidendy uprawnionych będzie 271.658.880 akcji Banku serii od A do W włącznie. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 czerwca 2011 r., a proponowany dzień wypłaty dywidendy to 30 czerwca 2011 roku.Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok 2010 zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A..

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYTB Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 2/8
(ulica) (numer)
022 634 54 00 022 634 53 35
(telefon) (fax)
ir@kredytbank.pl www.kredytbank.pl
(e-mail) (www)
5270204057 006228968
(NIP) (REGON)
dbygpqh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Piotr Sztrauch Wiceprezes Zarządu Banku
2011-04-04 Konrad Anczaruk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbygpqh

Podziel się opinią

Share
dbygpqh
dbygpqh