Trwa ładowanie...
d4ca9gz
espi

KREDYTB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011

KREDYTB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011

Share
d4ca9gz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek 1 150 096 1 127 766 277 794 281 632
Wynik z tytułu opłat i prowizji 314 920 329 873 76 066 82 378
Wynik z działalności operacyjnej 427 168 231 483 103 178 57 807
Zysk (strata) brutto 431 141 234 707 104 138 58 612
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Banku 327 244 185 936 79 043 46 433
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,20 0,68 0,29 0,17
Przepływy pieniężne netto razem -1 459 936 1 210 302 -352 633 302 243
1 kolumna / stan na 31.12.2011
2 kolumna / stan na 31.12.2010
3 kolumna / stan na 31.12.2011
4 kolumna / stan na 31.12.2010
Aktywa razem 42 003 084 43 374 246 9 509 845 10 952 263
Zobowiązania wobec banków 8 486 491 12 150 706 1 921 412 3 068 128
Zobowiązania wobec klientów 28 043 157 25 660 758 6 349 202 6 479 499
Kapitał własny razem 3 065 625 2 828 224 694 083 714 144
Kapitał zakładowy 1 358 294 1 358 294 307 529 342 978
Liczba akcji 271 658 880 271 658 880
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,28 10,41 2,55 2,63
Współczynnik wypłacalności 12,51 12,51
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek 1 126 189 1 028 998 272 020 256 967
Wynik z tytułu opłat i prowizji 314 474 329 091 75 958 82 182
Wynik z działalności operacyjnej 408 520 142 969 98 674 35 703
Zysk (strata) brutto 408 520 142 969 98 674 35 703
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Banku 310 318 111 239 74 954 27 779
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,14 0,41 0,28 0,10
Przepływy pieniężne netto razem -1 459 913 1 210 239 -352 627 302 227
1 kolumna / stan na 31.12.2011
2 kolumna / stan na 31.12.2010
3 kolumna / stan na 31.12.2011
4 kolumna / stan na 31.12.2010
Aktywa razem 41 551 380 43 000 255 9 407 576 10 857 828
Zobowiązania wobec banków 8 060 178 11 771 404 1 824 891 2 972 352
Zobowiązania wobec klientów 28 094 775 25 710 004 6 360 889 6 491 933
Kapitał własny razem 3 037 718 2 817 243 687 764 711 371
Kapitał zakładowy 1 358 294 1 358 294 307 529 342 978
Liczba akcji 271 658 880 271 658 880
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,18 10,37 2,53 2,62
Współczynnik wypłacalności 12,72 12,85
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2011.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-02-09 | | | | | | | |
| | | KREDYT BANK SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KREDYTB | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 2/8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 634 54 00 | | 022 634 53 35 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir@kredytbank.pl | | www.kredytbank.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5270204057 | | 006228968 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Maciej Bardan Prezes Zarządu
2012-02-09 Piotr Sztrauch Wiceprezes Zarządu
2012-02-09 Grzegorz Kędzior Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Zewnętrznej

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

Podziel się opinią

Share
d4ca9gz
d4ca9gz